Kliniska fall

En välbeprövad lösning med fantastiska resultat.

Clinical cases
Baha Audiogram female 62

Patient: Kvinna – 62 år

 • Typ av hörselnedsättning: Bilateral kombinerad hörselnedsättning
 • Yrke: Kontorsanställd
 • Diagnos: Kronisk otitis media och missbildad hörselgång
 • Behandlad sida: Höger
 • Berättelse: Patienten fick sin Baha 2006. Hon använder sin Baha hela tiden och är mycket nöjd med ljudprocessorn
 • Förbättring av den funktionella förstärkningen*: 33 dB

Baha Audiogram Male 36

Patient: Man – 36 år

 • Typ av hörselnedsättning: Unilateral kombinerad hörselnedsättning
 • Yrke: Säljare
 • Diagnos: Medfödd ansiktsparestesi och missbildat ytter- och mellanöra
 • Behandlad sida: Vänster
 • Berättelse: Patienten fick en Vistafix®-öronprotes i de sena tonåren och en Baha 2006. Han hade aldrig använt en hörapparat tidigare. Patienten ser många fördelar med Baha och anser att det är en bra lösning på hans hörselnedsättning.
 • Förbättring av den funktionella förstärkningen*: 34 dB

Baha Audiogram female 46

Patient: Kvinna – 46 år

 • Typ av hörselnedsättning: Bilateral konduktiv hörselnedsättning
 • Yrke: Hemmafru
 • Diagnos: Treacher Collins syndrom
 • Behandlad sida: Höger
 • Berättelse: Patienten fick sin första Baha för 27 år sedan och använder fortfarande samma implantat. Hon bytte distans till snäppkopplingen när hon uppgraderade sin Baha-ljudprocessor
 • Förbättring av den funktionella förstärkningen*: 55 dB

Baha Audiogram Male 16

Patient: Man – 16 år

 • Typ av hörselnedsättning: Bilateral konduktiv hörselnedsättning
 • Yrke: Student
 • Diagnos: Treacher Collins syndrom
 • Behandlad sida: Höger
 • Berättelse: Patienten har använt sin Baha sedan 3 års ålder. Han upplever stora fördelar med Baha i klassrumsmiljön.
 • Förbättring av den funktionella förstärkningen*: 28 dB

Baha Audiogram Male 53

Patient: Man – 53 år

 • Typ av hörselnedsättning: Bilateral kombinerad hörselnedsättning
 • Yrke: Sjuksköterska
 • Diagnos: Kronisk otitis media, benen i mellanörat togs bort efter osteomyelit, spräckta trumhinnor bilateralt
 • Behandlad sida: Höger
 • Berättelse: Patienten har haft problem med hörseln hela livet. Patienten fick sitt Baha-system 2004. 2007 fick han ett nytt implantat efter att ha förlorat det gamla på grund av trauma. Han använder sitt Baha-system hela tiden och är mycket nöjd med ljudet.
 • Förbättring av den funktionella förstärkningen*: 65 dB

Baha Audiogram Male 52

Patient: Man – 52 år

 • Typ av hörselnedsättning: Ensidig sensorineural dövhet, SSD
 • Yrke: Sjuksköterska
 • Diagnos: Akustikusneurinom, operation för detta i vänster öra 1998
 • Behandlad sida: Vänster
 • Berättelse: Patienten fick en CROS-hörapparat efter operationen för akustikusneurionomet. Han använde CROS-hörapparaten i en månad men kände sig mer handikappad med den än utan. Han fick ett Baha-implantat i maj 2001 och i augusti samma år fick han sin första Baha-ljudprocessor. Vid en uppföljning ett år senare uppgav han att han använde sin Baha-ljudprocessor 14 timmar om dagen, sju dagar i veckan.

*Hur mycket den funktionella förstärkningen förbättrats räknas ut baserat på tonaudiometri vid 500, 1 000, 2 000 och 3 000 Hz för tröskelvärden för luftledning och mätresultat i fritt fält.