En kvinne som bruker et cochleaimplantat snakker i en smarttelefon

Smart bimodal hørselsløsning

Dra nytte av begge ørene.1 Oppdag den smarte bimodale hørselsløsningen som er laget for smarttelefoner og kompatible enheter, fra Cochlear og Resound.2

Fordelene med bimodal hørsel

Ørene fungerer som et team, og hjernen trenger begge ørene for å behandle lyd på en effektiv måte.1 For mange mennesker er en bimodal hørselsløsning, med et høreapparat på ett øre og et cochleaimplantat på det andre, løsningen som gir dem best mulig hørselsfunksjon.

Sammenlignet med bruk av et høreapparat eller cochleaimplantat alene, rapporterer brukere av en bimodal hørselsløsning en mer naturlig hørselsopplevelse,2 forbedret taleforståelse i stille og støyende omgivelser,3–6 forbedret oppfatning av musikk,7 og bedre funksjon i virkelige omgivelser.3

I en studie rapporterte brukere av bimodal hørsel også mye høyere tilfredshet med hørselen sin, sammenlignet med da de tidligere brukte to høreapparater.8

For en førsteklasses hørselsopplevelse og avansert tilkobling, tilbyr vi en smart bimodal hørselsløsning i samarbeid med ReSound, en pioner innen høreapparatindustrien.

Bimodale løsninger fra Smart Hearing Alliance

Cochlear og ReSound samarbeider i Smart Hearing Alliance. Derfor fungerer løsningene våre problemfritt sammen når det er behov for et høreapparat og et hørselsimplantat. En bimodal hørselsløsning fra Smart Hearing Alliance gir alle godene av bimodal hørsel, men med ekstra fordeler.

I en studie var det mer sannsynlig at bimodale brukere med et Cochlear™-implantat og et ReSound-høreapparat kunne høre i støyende omgivelser, og de syntes også at det var enklere å snakke i telefonen enn de med andre bimodale løsninger. Av de som ble spurt, sa 72 % av bimodale brukere hos Smart Hearing Alliance at det var svært sannsynlig at de anbefalte hørselsløsningen.9

Smart Hearing Alliance var de første til å tilby en smart bimodal hørselsløsning med direkte lydoverføring til begge ører fra en kompatibel Apple- eller Android™-enhet.*

Cochlear- og ReSound-logoer


Smart bimodal hørselsløsning

Cochlear-bruker Christopher spiller gitar med en venn

«Min bimodale hørselsteknologi fra Cochlear og ReSound har hjulpet meg å gjenvinne livet som jeg trodde jeg hadde mistet. Jeg vil alltid være takknemlig for denne fantastiske gaven med lyd.»

– Christopher J., Smart Hearing Alliance bimodal-bruker

Flere alternativer for bimodal hørsel

En mann vises på en iPad-chat med barnebarnet sitt

Bimodalt hørselssystem er tilgjengelig i flere kombinasjoner for en komfortabel tilpasning og for å hjelpe deg til å oppnå en bedre hørselsfunksjon.

Ansvarsfraskrivelse

ReSound er en del av GN-gruppen. GN får livet til å høres bedre ut gjennom intelligente lydløsninger.

* For kompatibilitetsinformasjon og enheter, gå inn på cochlear.com/compatibility og resound.com/compatibility

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og ditt helsepersonell vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, vennligst besøk vår side med Bruksvilkår.

*1Synspunktene som blir gitt uttrykk for her, er synspunktet til enkeltpersonen. Ta kontakt med helsepersonell for å finne ut om du er en kandidat for Cochlear-teknologi.

ReSound er et varemerke for GN Hearing A/S.

Apple er et varemerke for Apple Inc. som er registrert i USA og andre land. App Store er et servicemerke som eies av Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.

Android og Google Play er varemerker som tilhører Google LLC.

Referanser
  1. Weaver, J. "Single-Sided Deafness: Causes, and Solutions, Take Many Forms." Hearing Journal 68.3 (2015): 20-24. Web. 28. april 2017. http://journals.lww.com/thehearingjournal/Fulltext/2015/03000/Single_Sided_Deafness___Causes,_and_Solutions,.1.aspx.
  2. Farinetti A, Roman S, Mancini J, et al. Quality of life in bimodal hearing users (unilateral cochlear implants and contralateral hearing aids). Eur Arch Otorhinolaryngol (2015 Nov); 272, 3209–3215.
  3. Ching TY, Incerti P, Hill M. Binaural benefits for adults who use hearing aids and cochlear implants in opposite ears. Ear Hear (2004 Feb); 25, 9–21.
  4. Morera C, Cavalle L, Manrique M, et al. Contralateral hearing aid use in cochlear implanted patients: Multicenter study of bimodal benefit. Acta Otolaryngol (2012 Jun); 132, 1084–1094.
  5. Potts LG, Skinner MW, Litovsky RA., et al. Recognition and localization of speech by adult cochlear implant recipients wearing a digital hearing aid in the nonimplanted ear (bimodal hearing). J Am Acad Audiol (2009 juni); 20, 353–373.
  6. Gifford RH, Dorman MF, McKarns SA, Spahr AJ. Combined electric and contralateral acoustic hearing: Word and sentence recognition with bimodal hearing. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. (2007 Aug) 1;50(4):835-43.
  7. Sucher CM, McDermott HJ. Bimodal stimulation: benefits for music perception and sound quality. Cochlear Implants International. (2009 Jan); 1;10(S1):96-9.
  8. Clinical evaluation of the Cochlear Nucleus® CI532 cochlear implant in adults (CLTD5685). 2019, Jan. [Sponsored by Cochlear].
  9. Cochlear Limited. D1627134. Cochlear Bimodal Experience Survey - April 2019. 2019, Jun.