Hør med begge ører

Fra å krysse gaten uten bekymringer til å ha samtaler på støyende steder, det finnes mange fordeler med å høre med begge ørene.

Tre voksne spiser sammen i hagen

Dette finner du på denne siden

 • Viktigheten av å høre med begge ørene.
 • Fordelene med å høre med høreapparat og hørselsimplantat.
 • En persons historie om å høre med to implantater.

Viktigheten av å høre med begge ørene

Ørene jobber som et team, og hjernen trenger begge for å lokalisere hvor lyd kommer fra, og for å høre bedre i støyende omgivelser.1 Å høre med begge ørene er kjent som binaural hørsel. Hvis du bare kan høre med ett øre (ensidig hørsel), er det vanskelig med oppgavene nedenfor.

Forstå tale i støy

Hvis du bare kan høre med ett øre, blir det vanskeligere å snakke i støyende omgivelser.

Å høre med begge ørene gjør det også enklere for hjernen å øve på selektiv lytting. Dette betyr at du kan fokusere på samtalene du ønsker å høre.2

Lokalisere lyd2

Å ikke kunne lokalisere hvor lyd kommer fra, kan forårsake problemer.

For barn kan det være vanskelig å følge læreren i timen eller lagkamerater på sportsbanen.

For voksne kan det være vanskelig å kjøre i trafikken. For begge kan det være farlig å krysse en trafikkert vei.

Unngå «hodeskygge»-effekten

Lyd må bevege seg rundt hodet slik at ditt «gode øre» kan sende lyden til hjernen. Derfor kan lyder være vanskelige å høre og forstå tydelig, spesielt i støy.1 Dette gjelder spesielt for høyfrekvente lyder.1

Finne glede i musikk

Personer som har mistet hørselen på ett øre forteller at de setter mindre pris på musikk og beskriver det som ubehagelig, uklart eller unaturlig, sammenlignet med hvordan det høres ut med begge ørene.3

Binaural hørsel- og taleutvikling hos barn

Å høre med begge ørene hjelper barn til å bedre forstå tale og språk. Dette er viktig for barns læring og utvikling.4

«Jeg fikk implantater i 2009 og 2011. Og det å kunne høre er som å slå på et lys i et mørkt rom.»*¹

- Pamela, bruker av Cochlear™-implantat

Hva er bimodal hørsel?

For mange mennesker er cochleaimplantat på ett øre og høreapparat på det andre øret den løsningen som gir dem best resultat. Denne kombinasjonen kalles bimodal hørsel.

For den rette personen kan bimodal hørsel gi en bedre hørselsopplevelse, enn ved bruk av to høreapparater eller ett cochleaimplantat alene.

Sammenlignet med bruk av høreapparat eller cochleaimplantat alene, rapporterer brukere av bimodal hørsel:

 • en mer naturlig hørselsopplevelse5

 • forbedret taleforståelse i stille og støyende miljøer6-8

 • forbedret oppfatning av musikk9 

 • bedre funksjon i virkelige miljøer.8 

I en stor studie rapporterte brukere av bimodal hørsel også mye høyere tilfredshet med hørselen, sammenlignet med da de tidligere brukte to høreapparater.10.

Bilateral hørsel: to hørselsimplantater

Hvis du har en bimodal hørselsløsning, men fremdeles har vansker med å forstå tale, kan bilaterale hørselsimplantater hjelpe deg eller den du er glad i med å kommunisere.

Barn tilbringer de fleste våkne timer i komplekse, støyende omgivelser.11 

Barn med bilaterale implantater når mål for hørsel tidligere enn barn med unilaterale implantater.11

Audiografen din kan gi deg råd om bimodale eller bilaterale alternativer for behandling av hørselstap for deg eller den du er glad i.

Finn en spesialist på hørselsimplantater nær deg

M-bilde

Kontakt oss

Ta kontakt med Cochlear

Neste

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og ditt helsepersonell vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, besøk vår Bruksvilkår-side.

*1 Synspunktet som blir gitt uttrykk for her, er synspunktet til enkeltpersonen. Ta kontakt med helsepersonell for å finne ut om du er en kandidat for Cochlear-teknologi.

Referanser

 1. Weaver, J. "Single-Sided Deafness: Causes, and Solutions, Take Many Forms." Hearing Journal 68.3 (2015): 20-24. Web. 28 Apr. 2017. http://journals.lww.com/thehearingjournal/Fulltext/2015/03000/Single_Sided_Deafness___Causes,_and_Solutions,.1.aspx.
 2. Hearing Aids | What is a Binaural Hearing Aid [Internett]. Betterhearing.org. 2018 [sitert 12. september 2018]. 
 3. Meehan S, Hough E, Crundwell G, Knappett R, Smith M, Baguley D. The Impact of Single-Sided Deafness upon Music Appreciation. Journal of the American Academy of Audiology. 2017;28(5):444-462.
 4. Ching TY, Psarros C, Hill M, Dillon H, Incerti P. Should children who use cochlear implants wear hearing aids in the opposite ear?. Ear and hearing. 2001 Oct 1;22(5):365-80.
 5. Farinetti A, Roman S, Mancini J, et al. Quality of life in bimodal hearing users (unilateral cochlear implants and contralateral hearing aids). Eur Arch Otorhinolaryngol (2015 Nov); 272, 3209–3215.
 6. Ching TY, Incerti P, Hill M. Binaural benefits for adults who use hearing aids and cochlear implants in opposite ears. Ear Hear (2004 Feb); 25, 9–21.
 7. Morera C, Cavalle L, Manrique M, et al. Contralateral hearing aid use in cochlear implanted patients: Multicenter study of bimodal benefit. Acta Otolaryngol (2012 Jun); 132, 1084–1094.
 8. Gifford RH, Dorman MF, McKarns SA, Spahr AJ. Combined electric and contralateral acoustic hearing: Word and sentence recognition with bimodal hearing. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. (2007 Aug) 1;50(4):835-43.
 9. Sucher CM, McDermott HJ. Bimodal stimulation: benefits for music perception and sound quality. Cochlear Implants International. (2009 Jan); 1;10(S1):96-9.
 10. Preliminary data on file: Clinical evaluation of the Cochlear Nucleus® CI532 cochlear implant in adults (CLTD5685). 2019, Jan. [Sponsored by Cochlear].
 11. Escorihuela García V, et al. (2016). Komparativ studie av unilaterale og bilaterale cochleaimplantat hos barn mellom ett til to år.