טיפול בליקוי שמיעה

קיימים טיפולים שונים לליקוי שמיעה עבור סוגים ודרגות שונות של ליקוי שמיעה.