תמיכה במכשיר עבור מעבד קול Baha® 6 Max

למדו כיצד לטפל במעבד הקול Baha® 6 Max של ™Cochlear ואיך להפיק ממנו את המיטב. קבלו מידע נוסף בעזרת מדריכי הווידאו וחוברות התמיכה שלנו.