למומחים

חלק זה הוא מרכז משאבים עבור מומחי בריאות שעובדים עם פתרונות שמיעה מושתלים או רוצים לעבוד בתחום.

Reliability Report

Nucleus Cochlear Implants

Volume 16 | December 2017

Download Report 2018
MRI Compatibility

Nucleus Cochlear Implants

Cochlear.com/MRIkit-EMEA