Příslušenství

K dispozici je široká škála příslušenství, které vám pomůže dosáhnout lepšího poslechu v různých situacích.

Older man smiling

K dispozici je široká škála příslušenství, které vám pomůže dosáhnout lepšího poslechového výkonu při použití systému Cochlear Hybrid™.

Příslušenství připojované kabely

K procesoru lze připojit následující příslušenství nebo pomocná poslechová zařízení s kabely.

Kabel osobního audia

Kabel osobního audia můžete použít k připojení osobních hudebních systémů, ručních herních zařízení nebo jiného vybavení napájeného bateriemi k procesoru.

Hybrid personal audio cable in black

 

Kabel TV/Hi-Fi

TV/Hi-Fi kabel můžete použít k připojení TV, Hi-Fi nebo stereofonního zařízení, počítače nebo dalších zdrojů zvuku napojených na elektrickou síť k procesoru.

*Poznámka: Měli byste používat izolační síťový kabel, když se připojujete ke zdrojům zvuku, které používají napájení ze sítě

Hybrid TV HiFi cable in black

 

Monitorovací sluchátka

Monitorovací sluchátka může použít jiná osoba (s neporušeným sluchem), aby si poslechla zvukový signál z těchto zdrojů:

  • Mikrofon
  • zabudovaná snímací cívka
  • mikrofon a vestavěná snímací cívka společně
  • klopový mikrofon
  • nebo příslušenství (jiné než klopový mikrofon) a mikrofon společně
Hybrid monitor earphones

 

 

 

Klopový mikrofon

Klopový mikrofon se může používat ke zlepšení komunikace v prostředí s rušivými zvuky. Při použití klopového mikrofonu uslyšíte jen zvuky z tohoto mikrofonu. Nastavení citlivosti nebo hlasitosti mikrofonu změní hladinu zvuku, který uslyšíte mikrofonem.

Hybrid lapel microphone in black

 

Kabel FM

Kabel FM může pomoci tím, že vysílá zvukové signály z komerčně dostupných FM systémů do procesoru.

Hybrid FM cable

Bezdrátové příslušenství

Pomocná poslechová zařízení založená na komerčně dostupné bezdrátové technologii, která můžete chtít vyzkoušet, zahrnují:

Systémy s indukční smyčkou

Vestavěná snímací cívka pracuje se systémy s indukční smyčkou

FM systémy (jako například MicroLink Freedom)

MicroLink Freedom® je produkt společnosti Phonak, který lze používat pouze s ovladačem Freedom BTE. Nelze ho použít s ovladačem Freedom mini BTE*.

 

Ostatní příslušenství

Ochranné kryty mikrofonů

Ochranný kryt mikrofonů musí být vždy nasazen. Denně je nasazené na procesoru čistěte měkkým kartáčkem nebo utěrkou. Jestliže se kvalita zvuku zhoršuje nebo je ochranný kryt mikrofonů znečištěn, vyměňte ho. Jestliže si nejste jisti, zda potřebuje vyměnit, vyzkoušejte nový ochranný kryt mikrofonů. Jestliže se kvalita zvuku zlepší nebo je poslech hlasitější, starý ochranný kryt zlikvidujte. Ochranný kryt vyměňujte (nejméně) jednou měsíčně, aby byla zajištěna optimální kvalita zvuku a poslech.

Mic Lock

Mic Lock je upevňovací pomůcka, která přidržuje procesor na správném místě za uchem. Mic Lock nelze použít, je-li k procesoru připojena akustická komponenta.

Verze pomůcky Mic lock s očkem může být použita na ovladači Freedom BTE (nošený za uchem), ovladači Mini BTE a kabelu Bodyworn. Verze pomůcky Mic lock s třmínkem se používá pouze s kabelem Freedom Bodyworn.

Hybrid miclock

Standardní ušní háček

Standardní ušní háček, který umožňuje nosit procesor bez tvarovky a kabelu.

 

Akustické komponenty

Akustická komponenta HybridTM je odpojitelná část zvukového procesoru Freedom Hybrid. Skládá se z ušního háčku, tvarovky a kabelu. Když je připojena ke zvukovému procesoru, zajišťuje akustické zesílení zvuků o nízké frekvenci, které může uživatel slyšet pomocí zbytkového sluchu na implantovaném uchu. Zvukový procesor Freedom Hybrid a akustická komponenta společně zesilují zvuky o nízké frekvenci a vysílají akustický výstup do tvarovky akustické komponenty prostřednictvím ušního háčku a propojovacího kabelu.

Freedom hybrid acoustic component

Ušní háček

Akustická komponenta se zapojuje do procesorové jednotky Freedom prostřednictvím konektoru ušního háčku. Jestliže si již nepřejete používat akustickou komponentu, můžete ji vyměnit za standardní ušní háček, který neobsahuje tvarovku.

Tvarovka

Tvarovka zasílá nízkofrekvenční zvuk přímo do ucha. Akustická komponenta využívá osm pevných filtrů s vysokým rozlišením, které fungují v rozmezí od 125 do 1800 Hz. Přístupu k celému zvukovému spektru je dosaženo kombinací akustického zesílení a elektrické stimulace. Rozsah aktivního zesílení může být upraven v průběhu programování. To znamená, že přístup ke zvukům o nízké frekvenci získáte prostřednictvím akustické komponenty a přístup ke zvukům o vysoké frekvenci prostřednictvím zvukového procesoru kochleárního implantátu. Tvarovku nelze odpojit z kabelu ani sundat z ušního háčku. Tvarovka je součástí akustické komponenty, kterou nelze demontovat.

Kabel

Klinika nebo specialista na poruchy sluchu musí určit potřebnou délku kabelu akustické komponenty pro konkrétního uživatele. Délka kabelu je předem zvolena podle délky určené klinikou. Délka kabelu může být dále mírně upravena v rozmezí +/– 3 mm. Značka přílišného vysunutí (červená tečka - viz obrázek) označuje, že kabel je vytažen na maximální délku.