Zvukový procesor Baha® 5

V této části se dozvíte, jak používat zvukový procesor Baha® 5, včetně provádění nastavení a úpravy programů, a jaké je k dispozici příslušenství.

Baha 5 Sound Processor user

Přehled

Baha 5 Sound Processor overview
Mikrofony
Kryt portu CS44
Kryt prostoru pro baterii
Místo pro připojení zabezpečovací šňůrky
Tlačítko Program, tlačítko Bezdrátové přenášení zvuku
Připojovací konektor

Zvukový procesor Baha 5 používá jednorázovou baterii zinek-vzduch typu 312. Společnost Cochlear doporučuje používat baterie dodávané spolu se zvukovým procesorem.

Další informace o možnostech připojení

Stáhněte si aplikaci Baha Smart

Kryt baterie s ochranou proti náhodnému otevření

Aby se předešlo náhodnému otevření krytu baterie, je k dispozici volitelný kryt baterie s ochranou proti náhodnému otevření. Ten je užitečný zejména pro děti.

Chcete-li kryt baterie vyměnit, kontaktujte svého ušního lékaře.

Postup:

  1. Chcete-li zařízení odemknout, vložte opatrně špičku propisky do malého otvoru na krytu baterie a lehce otevřete prostor pro baterii.
  2. Chcete-li zařízení zamknout, zavírejte opatrně prostor pro baterii, dokud nebude zcela zavřený.
Baha 5 Sound Processor with safety line

Zabezpečovací šňůrka Baha

Když provozujete aktivity, při kterých hrozí ztráta zvukového procesoru, doporučujeme používat přiloženou zabezpečovací šňůrku. Vložte jistící šňůrku do místa pro připojení a připevněte si ji k oblečení.

Poznámka: Když zvukový procesor Baha používají děti, měla by se vždy používat zabezpečovací šňůrka.

 

Upozornění

Úplné informace o indikacích a kontraindikacích, varování a návody k použití naleznete v uživatelských příručkách dodávaných se zařízeními.

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám poradí s faktory, které by mohly výsledek ovlivnit. Vždy si pečlivě prostudujte návod k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Informace o produktech vám poskytne místní zástupce společnosti Cochlear.