Portfolio implantátů Cochlear™ Nucleus®

Nucleus implant portfolio

Implantáty řady Profile Plus nejsou zatím v České republice dostupné.

 

Implantáty Cochlear™ Nucleus® jsou navrženy tak, aby Vám dnes poskytovaly nejlepší možný poslechový výkon, a pro budoucnost naplněnou lepším slyšením. Naše stávající zařízení vycházejí z více než 35 let výzkumu a inovací.

Filosofie konstrukce implantátů společnosti Cochlear

 • Poskytnout Vám vynikající poslechový výkon
 • Přizpůsobit se unikátní anatomii Vašeho ucha
 • Pro nepřekonatelnou spolehlivost
 • S ohledem na budoucnost – implantáty Cochlear Nucleus podporují pokrok v oblasti technologií zvukových procesorů bez nutnosti dalších operací*

Vyrobeny pro kompatibilitu s MRI

Implantáty Nucleus Profile řady Plus jsme navrhli tak, abyste mohli absolvovat běžné 1.5T MRI nebo 3.0T MRI s vysokým rozlišením bez vyjmutí jejich magnetů1. To znamená žádný dodatečný chirurgický zákrok, žádná nutnost používat bandáž v zařízení MRI, žádné čekání na vyšetření a, co je nejdůležitější, žádný zbytečně dlouhý čas bez zvuků.

Protože jsme prvním výrobcem, který zavedl vyjímatelné magnety, více uživatelů implantátů značky Cochlear má implantáty kompatibilní s MRI než u jakékoliv jiné značky kochleárních implantátů. Dokonce i člověk, který dostal implantát před mnoha lety, má přístup k dnešní technologii MRI2.

Zjistěte více o kompatibilitě s MRI

CI632 Profile Plus

Nepřekonatelná spolehlivost, které můžete důvěřovat

Když se rozhodujete o sluchovém implantátu pro sebe nebo své dítě, pochopitelně chcete to nejlepší – pro dnešek i pro budoucnost.

Na rozdíl od jiných výrobců se řídíme nezávislými globálními standardy pro spolehlivost implantátů, své zprávy zpracováváme v souladu s nimi a zveřejňujeme data pro všechny generace implantátů, minulé i současné3,4,5,6.

Takže, když se rozhodnete pro implantát Cochlear Nucleus, můžete si být jisti, že jste si zvolili nejspolehlivější implantát na světě7,8,9.

Objevte důležitost spolehlivosti implantátu

Implant Reliability

Navrženy pro diskrétnost

Implantáty řady Nucleus Profile a Profile Plus jsou nejtenčí na světě10 a používají pružnou cívku navrženou tak, aby lépe odpovídala přirozenému tvaru Vaší hlavy.

Štíhlý a zaoblený tvar implantátů Cochlear nejnovější generace nabízí diskrétnější vzhled než jiná, silnější zařízení. To je důležité pro děti a seniory, kteří mají tenčí, citlivější pokožku.

CI632 thinness of Profile/Profile Plus

Nejčastěji zvolené implantáty na světě

Na celém světě je zaregistrováno více než 379 000 implantátů Cochlear Nucleus, takže když se rozhodnete pro značku Cochlear, připojíte se k největší komunitě uživatelů kochleárních implantátů na světě7,8,9,11.

Implantát Nucleus CI24RE je nejčastěji používaným kochleárním implantátem na světě. Již přispěl ke zlepšení sluchu ve více než 186 000 uší7,8,9,11.

Elektrody navržené pro výkonnost

Svazek elektrod je ta část implantátu, která se vkládá do Vašeho vnitřního ucha. Jeho design je zásadní pro nejlepší možné slyšení.

Naše přesné elektrody navrhujeme tak, aby:

 • Zajišťovaly nejlepší možné slyšení v tichých i hlučných prostředích.
 • Seděly tam, kde je stimulace nervů nejúčinnější – abyste měli přístup k celé škále zvuků.
 • Zachovávaly jemné vnitřní struktury vnitřního ucha.
 • Pomáhaly rozlišovat tóny o různých výškách a přinášely tak přirozenější zvuk.
 • Poskytovaly specialistům na poruchy sluchy větší flexibilitu pro přizpůsobení programu vašeho implantátu, když se změní vaše potřeby při slyšení.
CI532 Electrode Insertion

Zřeknutí se odpovědnosti

* Časový rámec pro kompatibilitu zvukového procesoru Nucleus 7 s těmito implantáty je závislý na postupu výzkumu a vývoje, na výrobních procesech i na regulačních souhlasech.

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám poradí s faktory, které by mohly výsledek ovlivnit. Vždy si pečlivě prostudujte návod k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Informace o produktech vám poskytne místní zástupce společnosti Cochlear.

Poznámky pod čarou

 1. Následující implantáty jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s MRI o intenzitě 1,5 T a 3,0 T s magnetem ponechaným na místě: Nucleus Profile Plus: CI612, CI622, CI632.
 2. Následující implantáty jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s MRI o intenzitě 3,0 T s vyjmutým magnetem (pokud váš lékař doporučí konkrétně tuto proceduru) a 1,5 T s magnetem ponechaným na místě, pokud se použije Sada obvazu a dlahy pro implantát Cochlear Nucleus: Nucleus Profile: CI512, CI522, CI532. Nucleus CI24RE: CI422, CI24REH, CI24RE(CA) a CI24RE(ST).
 3. Mezinárodní norma ISO 5841-2. Chirurgické implantáty - Kardiostimulátory - Část 2: Hlášení klinického výkonu populací generátorů impulzů nebo vodičů elektrod. Ženeva (Švýcarsko): Mezinárodní organizace pro standardizaci. 2000.
 4. Mezinárodní norma ISO 5841-2. Chirurgické implantáty - Kardiostimulátory - Část 2: Hlášení klinického výkonu populací generátorů impulzů nebo vodičů elektrod. Ženeva (Švýcarsko): Mezinárodní organizace pro standardizaci. 2014.
 5. European Consensus Statement on Cochlear Implant Failures and Explantations. Otol Neurotol. listopad 2005;26(6):1097-9.
 6. Battmer RD, Backous DD, Balkany TJ, Briggs RJ, Gantz BJ, van Hasselt A, et al. International Classification of Reliability for Implanted Cochlear Implant Receiver Stimulators. Otol Neurotol. říjen 2010;31(8):1190-3.
 7. Cochlear Limited. D1593476. Zpráva o spolehlivosti implantátů Cochlear Nucleus, svazek 17, prosinec 2018. březen 2019.
 8. Zpráva o spolehlivosti sluchových implantátů | MED-EL [Internet]. Medel.com. 2019 [citováno 7. března 2019]. K dispozici na: http://www.medel.com/hearing-solutions/cochlear-implants/reliability
 9. Globální zpráva o spolehlivosti kochleárních implantátů 2018. 027-N025-02 Rev B. Advanced Bionics AG and affiliates.; 2018.
 10. Ve srovnání se všemi aktuálně dostupnými stimulátory přijímačů, které nabízí společnost Cochlear a jiní výrobci kochleárních implantátů. Na základě zveřejněných informací o specifikacích zařízení.
 11. MED-EL nezveřejňuje počet registrovaných kochleárních implantátů.