Zvolil jsem kvalitu

Výběr kochleárního implantátu je velice důležité rozhodnutí. Ať už je pro vás nebo pro někoho blízkého, chcete věřit, že si vybíráte nejlepší řešení ztráty sluchu pro dnešek i pro budoucnost. Vedle poslechového výkonu je důležitým aspektem také spolehlivost implantátu. Spolehlivost implantátu, který si vyberete, je měřítkem kvality a znamená klid v duši pro dnešek i pro všechny následující roky.

 

Implantáty společnosti Cochlear™ Nucleus® jsou nejspolehlivější na trhu1-3. Řídíme se nezávislými globálními standardy pro spolehlivost implantátů4-7, své zprávy zpracováváme v souladu s nimi a zveřejňujeme data pro všechny generace implantátů, minulé i současné.

Stáhnout naši nejnovější Zprávu o spolehlivosti

 

Nejspolehlivější dnes

Implant Reliability

Nejspolehlivější v průběhu času

Čísla mluví sama za sebe. Implantáty Cochlear Nucleus jsou nejspolehlivější implantáty na trhu, dnes** i v průběhu času1-3. Takže, když se rozhodnete pro Cochlear, zvolíte si nejen kochleární implantát, ale také naše odhodlání neustále zlepšovat vaše slyšení.

Kliknutím na graf ho zvětšíte

Spolehlivost implantátu v průběhu času1-3

Nejspolehlivější pro děti

Chápeme, že když vybíráte implantát pro své dítě, chcete jen to nejlepší. A dostat to nejlepší znamená rozhodnout se pro Cochlear, který se může pyšnit špičkovou mírou spolehlivosti implantátů u dětí (CSP 99,66% ) s implantátem nejnovější generace1.

Poznámka: Společnost MED-EL nezveřejňuje samostatně údaje pro dospělé a děti, jak to požadují Prohlášení evropského a mezinárodního konsensu k vykazování spolehlivosti kochleárních implantátů.

Nejčastěji zvolený

S více než 345 000 registrovanými implantáty Cochlear Nucleus po celém světě1 si společnost Cochlear udržuje pozici nejdůvěryhodnějšího dodavatele implantabilních sluchových pomůcek.

MED-EL nezveřejňuje počet registrovaných kochleárních implantátů.

Zřeknutí se práva

O léčbě při ztrátě sluchu se poraďte se svým lékařem nebo foniatrem. Ti vás dokáží informovat o vhodném řešení pro daný případ ztráty sluchu. Všechny výrobky je dovoleno používat výhradně v souladu s pokyny lékaře nebo klinického pracovníka. 

Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Obraťte se na místní zastoupení společnosti Cochlear.

*CSP = Celkové procento přežívání - CSP zahrnuje problémy související se zařízením i nehodami.

**Nejnovější generace kochleárních implantátů, které jsou komerčně dostupné k 31. prosinci 2017.

  1. Zpráva o spolehlivosti implantátu Cochlear Nucleus. Svazek 16 | prosinec 2017. D1175804. Cochlear Ltd; 2018.
  2. Zpráva o spolehlivosti sluchových implantátů | MED-EL [Internet]. Medel.com. 2018 [cited 6 March 2018]. K dispozici na: http://www.medel.com/au/reliability-reporting/
  3. Globální zpráva o spolehlivosti kochleárních implantátů 2017. 027-N025-02. Advanced Bionics AG and affiliates; 2017.
  4. Mezinárodní norma ISO 5841-2. Chirurgické implantáty - Kardiostimulátory - Část 2: Hlášení klinického výkonu populací generátorů impulzů nebo vodičů elektrod. Ženeva (Švýcarsko): Mezinárodní organizace pro standardizaci. 2000.
  5. Mezinárodní norma ISO 5841-2. Chirurgické implantáty - Kardiostimulátory - Část 2: Hlášení klinického výkonu populací generátorů impulzů nebo vodičů elektrod. Ženeva (Švýcarsko): Mezinárodní organizace pro standardizaci. 2014.
  6. European Consensus Statement on Cochlear Implant Failures and Explantations. Otol Neurotol. 2005 Nov;26(6):1097-9.
  7. Battmer RD, Backous DD, Balkany TJ, Briggs RJ, Gantz BJ, van Hasselt A, et al. International Classification of Reliability for Implanted Cochlear Implant Receiver Stimulators. Otol Neurotol. říjen 2010;31(8):1190-3.