Podpora zařízení – zvukový procesor Nucleus® 7

Zjistěte pomocí našich videoprůvodců a příruček, jak pečovat o zvukový procesor Cochlear Nucleus® 7 a jak co nejlépe využívat jeho funkce.

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je mohly ovlivnit ve vašem případě. Vždy se řiďte pokyny k používání. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na místní zastoupení společnosti Cochlear.

Seznam kompatibilních zařízení Apple a Android najdete na stránkách  www.cochlear.com/compatibility.

Zvukový procesor Nucleus 7 s pouzdrem Aqua+ a cívkou Aqua+ je voděodolný podle stupně IP68 mezinárodní normy IEC 60529 za předpokladu, že používáte standardní nebo kompaktní dobíjecí bateriový modul Cochlear. Více informací najdete v příslušné uživatelské příručce.