Podpora zařízení – zvukový procesor Nucleus® Kanso® 2

Zjistěte pomocí našich videoprůvodců a příruček, jak pečovat o zvukový procesor Cochlear Nucleus® Kanso® 2 a jak co nejlépe využívat jeho funkce.

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je mohly ovlivnit ve vašem případě. Vždy se řiďte pokyny k používání. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na místní zastoupení společnosti Cochlear.

Zvukový procesor Kanso 2 je odolný proti prachu a vodě podle stupně IP68 mezinárodní normy IEC60529. Zvukový procesor Kanso 2 s příslušenstvím Aqua+ je odolný proti prachu a vodě podle stupně IP68 mezinárodní normy IEC60529 a může být ponořený do vody do hloubky až 3 metrů po dobu až 2 hodin. Více informací najdete v příslušné Uživatelské příručce.

Zvukový procesor Kanso 2 je kompatibilní s implantáty řady Nucleus Profile Plus, řady Nucleus Profile, řady CI500, řady CI24RE (Freedom), CI24R a CI24M. Zvukový procesor Kanso 2 nebude kompatibilní s implantátem Nucleus® 22 (N22).

Akustická komponenta Cochlear Nucleus Hybrid není kompatibilní se zvukovým procesorem Kanso 2. Zvukový procesor Kanso 2 není určen k použití uživateli implantátů Cochlear Hybrid L24, kteří mají přínos z akustické komponenty