Kochleární implantace

To, že zvolíte pro sebe nebo vaše dítě kochleární implantát, je velké rozhodnutí, proto je důležité vědět, co můžete před operací, během ní a po ní očekávat.

pacient a odborný zdravotník mluví o zavedení kochleárního implantátu

Co na této stránce najdete

  • Souhrn toho, jak chirurgové provádějí kochleární implantaci.
  • Informace o zotavování se po kochleární implantaci.

Co se děje při kochleární implantaci?

Obvykle se používá celková anestezie. Personál pacientovi oholí malé množství vlasů za uchem a pak se provede malý řez.

Chirurg odstraní malý kousek kosti za uchem a umístí pod kůži implantát. Do vnitřního ucha jemně zavede svazek elektrod.

Až se chirurg přesvědčí, že je vše v pořádku, incizi následně uzavře. Stehy používané k tomuto účelu bývají často absorbovatelné, takže je nemusí být nutné později vytahovat.

Jak dlouho operace potrvá?

Operace obvykle trvá dvě hodiny. Pacienti mohou být schopni jít domů za pár dnů.

Pohled chirurga, který provádí kochleární implantace

„Implantace je dnes rychlá a bezpečná. Většinou operace trvá asi 2 hodiny. Poctivě můžu říct, že to považuji za docela malý zákrok.“*¹

– Dr. David Kelsall, Rocky Mountain Ear Center, USA *

Jak dlouho trvá rekonvalescence po zavedení kochleárního implantátu?

Po operaci budete vy či vaše dítě až do odeznění účinků anestetik umístěni na pooperační sál. To může trvat několik hodin.

Při odeznívání účinků anestetik můžete v okolí implantátu pociťovat mírný tlak či nepohodlí. Až bude tým ošetřujících lékařů spokojen s mírou vašeho zotavení, budete propuštěni domů.

Obvazy je obvykle možné odstranit den nebo dva po operaci. Pokud bude nutné ránu dál ošetřovat, dostanete k tomu pokyny.

Po několika dnech od zákroku se pravděpodobně budete moci vrátit ke svým běžným aktivitám, okolí implantátu ale bude nutné věnovat zvláštní péči.

Váš ušní lékař vám oznámí, kdy bude možné provést první nastavení.

Nora, uživatelka systému Cochlear, a její rodina

„Vědomí toho, jak moc jí to pomůže, vyvážilo veškeré obavy, které jsme v den operace měli. Nebylo to tak hrozné, jak jsme si původně mysleli.“*¹

– Brian a Shelly, rodiče Nory, uživatelky systému Cochlear™ Nucleus®

Obrázek M

Kontaktujte nás

Spojte se se společností Cochlear

Další

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

*1 Vyjádřené názory jsou osobními názory jednotlivců. Chcete-li zjistit, zda jste možným kandidátem technologie společnosti Cochlear, obraťte se na svého lékaře.

* Materiály zobrazující zdravotnické pracovníky nejsou zamýšleny jako propagace nebo doporučení konkrétního poskytovatele nebo služby.