Ztráta sluchu ovlivňuje vztahy v milionech rodin po celém světě

3. března 2019
 • Podle průzkumu provedeného v různých zemích světa má skoro polovina lidí blízkého člena rodiny se střední až velmi těžkou ztrátou sluchu1
 • Ztráta sluchu se považuje za nevyhnutelnou součást stárnutí, což vede k opožděné reakci a k tomu, že lidé mají horší kvalitu života1
 • Nová data odhalují, v jakém rozsahu postihují ztráty sluchu rodiny po celém světě1

Sydney, Austrálie – 3. března 2019: Skoro polovina z nás má blízkého člena rodiny se střední až velmi těžkou ztrátou sluchu.1 A osm z 10 těchto lidí si myslí, že to ovlivňuje vztahy s jejich blízkými.1

To je jedno z hlavních zjištění nové zprávy vydané ke Světovému dni sluchu (3. březen), která přináší přehled o tom, jaké postoje mají lidé v pěti zemích v různých částech světa ke ztrátě sluchu.1

Zpráva o stavu sluchu1, zpracovaná pro společnost Cochlear, odhaluje, že mnoho lidí ví, že dospělí se ztrátou sluchu čelí sociální izolaci, zhoršujícímu se sebevědomí a schopnosti komunikovat a že jejich rodiny to vnímají jako stresující.2

Řešení však může začít prostě u toho, že lidé změní způsob, jakým o ztrátě sluchu uvažují, a uvědomí si, že se jí často dá předejít a že ji často lze léčit.

Ze zprávy vyplývá, že ačkoli 92 % respondentů uznalo, že schopnost slyšet je důležitá pro celkovou kvalitu života, jen 37 procent absolvovalo v posledních dvou letech test sluchu.

Z tohoto výsledku je zřejmé, že lidé by mohli pro svůj sluch dělat víc. Jít na test sluchu a vyhledat si informace o případných možnostech léčby by mohlo být prvním krokem k tomu, aby člověk lépe slyšel a díky tomu si zachovával bystrou mysl a posiloval své sociální kontakty.3,4,5,6,7

„Schopnost slyšet je pro lidi jakéhokoliv věku zásadní,“ řekl Dig Howitt, generální ředitel a prezident společnosti Cochlear.

„Ztráta sluchu postihuje lidi každého věku, ale nejčastěji se vyskytuje u starších. U každého třetího člověka staršího 65 let dochází k život ovlivňující ztrátě sluchu, ale pro hodně lidí není léčba ztráty sluchu velkou prioritou. Léčbu odkládají a následně trpí horší kvalitou života.“

Sedm z 10 respondentů uvedlo, že si myslí, že když lidé stárnou, ztráta sluchu je nevyhnutelná. A toto číslo je ještě vyšší pro lidi starší 65 let, kde osm z 10 lidí se ztrátou sluchu si myslí, že ztráta sluchu je nevyhnutelná.

Ztráta sluchu postihuje 466 milionů lidí po celém světě a každý třetí člověk ve věku nad 65 žije s těžkou nebo velmi těžkou formou tohoto postižení.2 Z čísel Světové zdravotnické organizace lze předpovědět, že celkový počet lidí žijících se ztrátou sluchu, se do roku 2050 téměř zdvojnásobí a že tento nárůst bude nejzřetelnější mezi staršími lidmi.2

Zpráva o stavu sluchu obsahuje průzkum u 7 275 lidí v pěti zemích – Austrálii, Německu, Japonsku, Velké Británii a Spojených státech amerických.

Ve všech těchto zemích byla konzistentně nedostatečná reakce: sedm z 10 lidí v průzkumu, kteří řekli, že mají určitý stupeň ztráty sluchu, si sluch nedali vyšetřit.

Zpráva zdůraznila, že lidé v těchto zemích očekávají, že odpovědnost za celonárodní akce ohledně ztráty sluchu ponesou vlády, státní zdravotnické instituce a zdravotní pojišťovny.

Cochlear a Světová zdravotnická organizace v tento Světový den sluchu vyzývají lidi po celém světě, aby vyšetření sluchu považovali za hlavní zdravotní prioritu a za pravidelnou součást dlouhodobé zdravotní péče.

„Jak světová populace žije stále déle, stává se předcházení ztrátě sluchu, zachovávání anebo léčba sluchu něčím nezbytným pro zdraví a pohodu lidí,“ řekl pan Howitt.

„Jít na test sluchu může být prvním krokem k tomu, aby si lidé udrželi kvalitu života a mohli se dál plně zapojovat do společnosti."

Klíčová fakta

 • Ztráty sluchu každoročně zatěžují globální ekonomiku >750 miliardami dolarů2
 • Téměř polovina (46 %) dotazovaných osob má člena rodiny s určitým stupněm ztráty sluchu1
 • Každý čtvrtý dotazovaný (27 procent) řekl, že neví, kde by mu mohli sluch vyšetřit1
 • Víc než polovina dotazovaných (59 procent) souhlasí s tím, že ztráta sluchu může mít vliv na pracovní příležitosti, výkon a výdělek1

O Zprávě o stavu sluchu

Zpráva o stavu sluchu 2019 vyjadřuje výsledky průzkumu provedeného v prosinci 2018 v pěti zemích. Patřily k nim Austrálie, Německo, Japonsko, Velká Británie a Spojené státy americké, aby vznikl globální pohled na to, jak slyšení ovlivňuje jednotlivce a komunity. Po rozhovorech s více než 7 200 lidmi, z nichž víc než 1 000 bylo ve věku 60 let a starších, se objevily některé důležité trendy.

O společnosti Cochlear Limited (ASX: COH)

Cochlear je světovým lídrem v oblasti implantabilních sluchových pomůcek. Společnost zaměstnává víc než 3 500 lidí na celém světě a investuje víc než 160 milionů australských dolarů ročně do výzkumu a vývoje. K jejím produktům patří kochleární implantáty, implantáty pro kostní vedení a akustické implantáty, které jsou používány k léčbě různých typů ztráty sluchu od středních až po těžké ztráty sluchu. Od roku 1981 poskytl Cochlear pacientům přes 550 000 implantabilních sluchových zařízení a pomohl tak lidem každého věku, ve více než 100 zemích.

Volejte na číslo 1-800-875-212 nebo napište e-mail na hearinghelp@cochlear.com.

Pro všechny dotazy sdělovacích prostředků prosím kontaktujte:
Luke Alexander
Cochlear Limited
(+61) 491 052 646
lalexander@cochlear.com

Chris Adams
Edelman
(+61) 412 584 414
chris.adams@edelman.com

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

*1 Vyjádřené názory jsou osobními názory jednotlivců. Chcete-li zjistit, zda jste možným kandidátem technologie společnosti Cochlear, obraťte se na svého lékaře.

Odkazy

 1. Zpráva o stavu sluchu, provedená společností Edelman pro Cochlear v prosinci 2018
 2. World Health Organization. Deafness & Hearing Loss Factsheet. Dostupné na https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss [Poslední přístup v únoru 2019]
 3. Fitzpatrick EM, Leblanc S. Exploring the factors influencing discontinued hearing aid use in patients with unilateral cochlear implants. Trends in Amplification. 2010, 14; (4): 199–210.
 4. Crowson MG, Semenov YR, Tucci DL, Niparko JK. Quality of life and cost-effectiveness of cochlear implants: A narrative review. Audiol Neurotol. 2017, 22: 236 – 258.
 5. Völter C, Götze L, Dazert S, Falkenstein M, Thomas JP. Can cochlear implantation improve neurocognition in the aging population? Clin Interv Aging. 2018, 13: 701–712.
 6. Mosnier I, Bebear JP, Marx M, Fraysse B, Truy E, Lina-Granade G, Mondain M, Sterkers-Artières F, Bordure P, Robier A, Godey B, Meyer B, Frachet B, Poncet-Wallet C, Bouccara D, Sterkers O. Improvement of cognitive function after cochlear implantation in elderly patients. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2015, 141; (5):442-50.
 7. Mosnier I, Vanier A, Bonnard D, Lina-Granade G, Truy E, Bordure P, Godey B, Marx M, Lescanne E, Venail F, Poncet C, Sterkers O, Belmin J. Long-term cognitive prognosis of profoundly deaf older adults after hearing rehabilitation using cochlear implants. J Am Geriatr Soc. 2018, 66; (8): 1553-1561.