Přední světoví odborníci spolupracují v Sydney na Globálním výzkumném sympoziu společnosti Cochlear

31. října 2016
  • Špičková australská výzkumná a klinická zařízení sídlící v areálu univerzity Macquarie se předvedou mezinárodní audiologické komunitě na Prvním globálním výzkumném sympoziu o sluchu
  • Protože stále rychleji roste zátěž, kterou působí vážné ztráty sluchu, výzkumní pracovníci prodiskutují problémy a vědecká témata, která budou aktuální pro implantabilní sluchová řešení v nadcházejícím desetiletí

SYDNEY – 31. října 2016: Na světě žije 360 milionů lidí s vážnou ztrátou sluchu a do roku 2050 toto číslo zřejmě vzroste na 1,2 miliardy1, 2. Na rostoucí potřeby těchto jedinců je žádoucí se připravit, a proto Cochlear Limited (ASX: COH) společně s univerzitou Macquarie a Australským sluchovým centrem sezvaly mezinárodní odborníky z audiologické komunity na světové sympozium.

„Toto sympozium není typickou konferencí, kam delegáti přicházejí poslouchat prezentace, ale místem, kde se můžeme sejít a společně identifikovat nové možnosti spolupráce, diskutovat o nejnovějších výzkumech a budoucích směrech – a ve výsledku podpořit naše klinické partnery, aby dosahovali lepších výsledků u pacientů,“ řekl Jan Janssen, senior viceprezident pro plánování a vývoj společnosti Cochlear.

Na čtyřdenním Globálním výzkumném sympoziu se sejde přes 200 zainteresovaných subjektů z celého spektra péče. Hlavní téma „Poprvé slyšet“ propojuje přelomový účinek implantabilních sluchových náhrad s touto, poprvé se konající akcí. Tím, že společnost Cochlear sponzoruje tuto jedinečnou akci, investuje do budoucnosti a spojuje vůdčí hlasy k nejdůležitějším vědeckým tématům, která budou aktuální pro implantabilní sluchové pomůcky v nadcházejícím desetiletí.

„Implantabilní sluchové pomůcky přinášejí u osob s těžkou až velmi těžkou ztrátou sluchu mimořádně dobré výsledky. Ještě stále je však hodně možností, jak poslechové výsledky výrazně zlepšit a uspokojit rostoucí potřeby pacientů s těžkou až velmi těžkou ztrátou sluchu,“ vysvětlil Janssen.

Sympozium poskytuje výzkumníkům jedinečnou příležitost podělit se o nové teorie a inovativní výzkumné koncepty se svými kolegy a s vybranou skupinou světových vědců, protože je zde možnost otevřeně diskutovat a debatovat.

„Velký důraz se dnes klade na výzkum podpory zdravého stárnutí – co nám umožní nežít nutně déle, ale žít lépe,“ řekl Dr. Frank Lin, docent otolaryngologie na Johns Hopkins University. „Ještě před pěti lety se sluchu v souvislosti se stárnutím ve skutečnosti nevěnovala pozornost, ale zjistilo se, že může hrát významnou roli vzhledem k mobilitě a kognitivnímu zdraví, což jsou pro zestárlou populaci zásadní problémy.“

Podle Světové zdravotnické organizace by odhadem 20 % lidí se ztrátou sluchu mohlo mít prospěch ze sluchových náhrad2.

„S nadšením vítáme mezinárodní audiologickou komunitu v Australském sluchovém centru a předvádíme jim unikátní zařízení, která zde lze nalést. Tady v areálu univerzity Macquarie není situována jenom naše výzkumná a klinická komunita, ale je tu také celosvětové centrum výroby implantátů společnosti Cochlear,“ vysvětlil David McAlpine, profesor zabývající se sluchem, jazykem a mozkem, vedoucí výzkumu sluchu na univerzitě Macquarie.

V souladu se svou filozofií spolupráce zaměřené na inovace se Cochlear partnersky podílí s Australským centrem sluchu a univerzitou Macquarie na pořádání této akce, konané od 31. října do 3. listopadu v australském Sydney.

O společnosti Cochlear Limited (ASX: COH)

Cochlear je světovým lídrem v oblasti implantabilních sluchových pomůcek. Společnost zaměstnává víc než 3 000 lidí na celém světě a ve finančním roce 2016 investovala víc než 140 milionů australských dolarů do výzkumu a vývoje. K jejím produktům patří kochleární implantáty, implantáty pro kostní vedení a akustické implantáty. Díky společnosti Cochlear teď slyší přes 450 000 lidí každého věku, ve více než 100 zemích.

O kochleárních implantátech

Obchodním názvem pro kochleární implantáty vyráběné společností Cochlear je řada kochleárních implantátů Cochlear™ Nucleus®. Schválenými indikacemi pro použití řady kochleárních implantátů Cochlear™ Nucleus® jsou léčba středně těžké až velmi těžké ztráty sluchu.

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým lékařem nebo s odborným zdravotníkem. Poradí vám vhodné řešení pro vaši ztrátu sluchu. Všechny produkty musí být používány podle pokynů lékaře nebo odborného zdravotníka.

Některé produkty společnosti Cochlear nemusí být dostupné ve všech zemích.

Kontakt pro média
Tisková zpráva distribuovaná společností Edelman jménem Cochlear Limited. Pro dotazy sdělovacích prostředků prosím kontaktujte:
Angela Salerno-Robinová
+1 (312) 233-1243
Angela.Salerno-Robin@edelman.com

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

Odkazy

  1. World Health Organization. Factsheet No*300 [Internet]. 2016 [citováno 30. srpna 2016]. Dostupné na: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/
  2. World Health Organization. 10 Facts on Deafness [Internet]. 2016 [citováno 30. srpna 2016]. Dostupné na: http://www.who.int/features/factfiles/deafness/en/