“Jag känner att mina CI inte sätter några begränsningar för vad jag kan göra. Det är inte längre ett problem för mig att vara hörselskadad".*¹

- Per Kåre, Cochlear™ Nucleus®-användare

Per Kåre har haft nedsatt hörsel i snart 40 år. Under de senaste 18 åren har han provat olika typer av hörapparater. Eftersom hans hörsel försämrades räckte hörapparaterna inte längre till. Han började fundera på om han överhuvudtaget kunde fortsätta arbeta, när säkerheten äventyrades – han kunde inte höra kollegor eller viktiga varningsljud.

Kort efter att ha fått information om cochleaimplantat opererades han. Nu har han cochleaimplantat på båda öronen. Nästan direkt efter att ha fått cochleaimplantaten märkte han förbättringar. Han kan nu höra och delta i samtal med andra. Han kan också fortsätta jobba. Per Kåre säger "Om jag hade fått möjlighet att få ett cochleaimplantat tidigare hade jag tackat ja - utan tvekan".

 

M-bild

Kontakta oss

Ta kontakt med Cochlear

Nästa

Ansvarsfriskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din audionom eller öronläkare kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

*1 De åsikter som framförs är personens egna. Ta hjälp av din audionom eller öronläkare för att avgöra om du är en kandidat för Cochlear-tekniken.