"En jättetrevlig sak är att jag nu kan prata med människor och se dem i ögonen. Det kunde jag inte innan. Jag är med. Jag kan lyssna på musik, leva ett helt vanligt liv. Det sociala handikappet finns inte längre.".*¹

- Lars-Olof, Cochlear™ Nucleus®-användare

Lars Olof har haft dålig hörsel hela sitt liv. För 20 år sedan fick han sina första hörapparater. I takt med att hörseln blev sämre blev hörapparaterna starkare. Till slut kunde inte Lars Olof höra med sina hörapparater. Hörseln var så dålig att inte ens de kraftfullaste hörapparaterna hjälpte. "Till slut blev det ohållbart. Jag hörde att det lät i öronen men det bara skorrade. Jag hörde inte vad människor sa." 

År 2012 fick Lars Olof inopererat sitt första cochleaimplantat (CI). Redan första dagarna efter påkopplingen av ljudprocessorn kunde Lars Olof höra samtal igen. Livet förändrades och  förbättrades enormt och Lars Olof kunde fortsätta driva sitt bolag. Ett arbete där kommunikationen med kunderna är en central del. 

Har du svårt att höra trots att du använder kraftfulla hörapparater? Då kan cochleaimplantat vara nästa steg för dig. Prata med din audionom eller hörcentral för att få mer information.

 

M-bild

Kontakta oss

Ta kontakt med Cochlear

Nästa

Friskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din audionom eller öronläkare kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

*1 De åsikter som framförs är personens egna. Ta hjälp av din audionom eller öronläkare för att avgöra om du är en kandidat för Cochlear-tekniken.