Baha®-ljudkvalitet

Baha®-ljudprocessorerna är utformade för att hjälpa dig att höra tydligt, fylligt och naturligt ljud1 i olika miljöer.

Cochlear_Gbg_Sony_298_Sea_Walk_mirrored_with_processor_Highres.jpg

Detta hittar du på denna sida

  • Upptäck funktionerna som kan hjälpa dig att höra klarare ljud.
  • Så anpassar sig SmartSound® iQ-tekniken efter din omgivning.

Vår ljudfilosofi

Vårt engagemang för ljud, genom Human Design, är nyckeln till den ljudkvalitet du kan uppleva med våra produkter. Syftet med Human Design-konceptet är att anpassa tekniken så att den fungerar i harmoni med kroppen och dess naturliga hörselvägar för att ge en fullständig, naturlig ljudupplevelse som hjärnan kan tolka.

Att höra klart, fylligt och naturligt ljud1 kan hjälpa dig att uppleva ljuden i vardagen fullt ut och veta vad som händer runt omkring dig. Det kan hjälpa dig att höra ljud som du har saknat och lokalisera var de kom ifrån, eller så kan det hjälpa dig att uppfatta specifika skeenden, såsom en nyckel som vrids om i ett lås.

Varje dag rör du dig genom flera olika ljudmiljöer — och din ljudprocessor bör anpassa sig automatiskt så att du kan uppleva ljudet omkring dig till fullo.

Bättre ljudkvalitet²

Baha-systemet låter dig uppleva tydligt, fylligt och naturligt ljud.1 Det hanterar feedback för att producera mindre förvrängning3 och arbetar aktivt för att minska oönskat buller.

Cochlear Baha 6 Max-ljudprocessorn hjälper dig att få tillgång till ett ljud med dynamisk bredd som kan förbättra din förmåga att uppfatta tal i bullriga situationer.4

Ljudprocessorer som anpassar sig till din värld

Cochlear™ Baha®-ljudprocessorn innefattar avancerad teknik3 som automatiskt anpassar sig efter din miljö. På så sätt kan du uppleva subtila ljudskillnader, så att du bara behöver fokusera på situationen du befinner dig i.

SmartSound iQ-tekniken är framtagen för att automatiskt minska bullret som kan påverka din förmåga att höra i olika situationer.

Så fungerar det:

  • SmartSound iQ-tekniken analyserar din omgivning och definierar lyssningsmiljön som en av sju miljötyper.
  • Tekniken justerar och optimerar ljudet automatiskt för att leverera tydligt ljud i olika miljöer.1
  • Signalbehandlingsfunktionerna ger tydligt ljud genom att förstärka tal, minska buller och öka komforten.

”Som förälder känner jag mig trygg av att veta att hans ljudprocessorer anpassar sig vart han än går.”

- Emily, mamma till Josh, Cochlear™ Baha®-användare*¹

M-bild

Kontakta oss

Ta kontakt med Cochlear

Nästa

Ansvarsfriskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din audionom eller öronläkare kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

*1 De åsikter som framförs är personens egna. Ta hjälp av din audionom eller öronläkare för att avgöra om du är en kandidat för Cochlear-tekniken.

Referenser

  1. Hoffman J. Subjective evaluation of clear rich and natural sound. Cochlear Bone Anchored Solutions AB, Sweden. 2020; D1788013.
  2. Hedin A, Andersson J, Hoffman J, Björk T, Flynn M. Summary of the Cochlear(TM) Baha(r) 5 Clinical development test results. Cochlear Bone Anchored Solutions AB, 630206, 2015
  3. Flynn MC. Smart and Small – innovative technologies behind the Cochlear Baha 5 Sound Processor. Cochlear Bone Anchored Solutions AB, 629761, 2015.
  4. Gawliczek T, Wimmer W, Caversaccio M, Kompis M. Influence of maximum power output on speech understanding with bone anchored hearing systems. Acta Otolaryngol. 2020;140(3):225-229.