Utvecklingsskalor

Ett värdefullt verktyg för övervakning av språkutveckling och lyssnande.

Med integrerade utvecklingsskalor övervakas och följs barnets utveckling från födseln fram till 48 månader inom områdena; lyssnande, språkförståelse, uttrycksförmåga, artikulation, kognition och pragmatik. Det finns också ett praktiskt spårnings- och övervakningsformulär som audionomen eventuellt vill spara i barnets journal.

Integrerade utvecklingsskalor för Lyssna Lära Tala:

Ladda ner

Översiktsformulär över integrerade utvecklingsskalor:

Ladda ner

Rehabiliteringsmaterialet finns endast tillgängligt på engelska

M-bild

Kontakta oss

Ta kontakt med Cochlear

Nästa

Ansvarsfriskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din audionom eller öronläkare kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.