Support för Nucleus® Kanso® 2-ljudprocessorn

Ta reda på hur du tar hand om din Cochlear Nucleus® Kanso® 2-ljudprocessor och får ut mesta möjliga av dess funktioner med våra videoguider och supporthandböcker.

Friskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din öronläkare eller audionom kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

Kanso 2-ljudprocessorn är damm- och vattenresistent till nivå IP68 enligt den internationella standarden IEC60529. Ljudprocessorn Kanso 2 med Aqua+ har en damm- och vattenbeständighet på nivå IP68 enligt den internationella standarden IEC60529 och kan vara under vatten på upp till 3 meters djup oavbrutet i upp till 2 timmar. Se respektive bruksanvisning för mer information.

Kanso 2-ljudprocessorn är kompatibel med Nucleus Profile Plus-serien, Nucleus Profile-serien, CI500-serien, CI24RE-serien (Freedom-serien) samt CI24R- och CI24M-implantat. Kanso 2-ljudprocessorn kommer inte att vara kompatibel med Nucleus® 22-implantat (N22-implantat).

Den akustiska komponenten i Cochlear Nucleus Hybrid är inte kompatibel med Kanso 2-ljudprocessorn. Kanso 2-ljudprocessorn är inte avsedd att användas av användare av Hybrid L24 Cochlear-implant som drar nytta av den akustiska komponenten.