Support för Nucleus® Kanso®-ljudprocessorn

Ta reda på hur du tar hand om din Cochlear Nucleus® Kanso®-ljudprocessor och får ut mesta möjliga av dess funktioner med våra videoguider och supporthandböcker.

Friskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din öronläkare eller audionom kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

Kanso-ljudprocessorn med Aqua+ är vattentät till nivå IP68 enligt den internationella standarden IEC60529 när den används med alkaliska LR44-batterier eller nickel-metallhydridbatterier av engångstyp. Se relevant bruksanvisning för mer information.

Kanso-ljudprocessorn är kompatibel med Nucleus Profile-serien, CI500-serien, CI24RE-serien (Freedom-serien) samt CI24R- och CI24M-implantat. Kanso-ljudprocessorn är inte kompatibel med Nucleus® 22-implantat (N22) på grund av Kanso-ljudprocessorns storlek och spoltyp.

Den akustiska komponenten i Cochlear Nucleus Hybrid är inte kompatibel med Kanso-ljudprocessorn. Kanso-ljudprocessorn är inte avsedd att användas av användare av Hybrid L24 Cochlear-implant som har nytta av den akustiska komponenten.