Bolagsstyrning

Bolagsstyrning främjar öppenhet och ansvarstagande. Företagets, aktieägarnas, styrelsens och ledningens roller och ansvarsområden har fastställts enligt lag och i dokumenten om bolagsstyrning som beskrivs i detalj på denna sida.

Uttalande om bolagsstyrning

Cochlears uttalande från bolagsstyrelsen sammanfattar företagets bolagsstyrningspraxis och införlivar offentliggöranden som krävs i tredje upplagan av dokumentet Corporate Governance Principles and Recommendations (Principer och rekommendationer för bolagsstyrning) från ASX Corporate Governance Council (Rådet för bolagsstyrning inom Australian Securities Exchange).

Styrelsen åtar sig att tillämpa de högsta standarderna för bolagsstyrning som är relevanta och lämpliga för Cochlears verksamheter. Vi fortsätter att finslipa och förbättra det befintliga ramverket och praxis för styrningen för att säkerställa att de uppfyller standarderna som våra aktieägare förväntar sig.

Konstitution och styrelse

Cochlear styrs av en styrelse som i samarbete med företagsledningen ansvarar för de allmänna affärsresultaten. Cochlears konstitution definierar relationen mellan företaget, aktieägarna och styrelsen. Styrelsen har antagit en stadga för att formalisera och förbättra öppenhet avseende aspekter på styrelsens funktioner och uppgifter samt relationen till ledningen.

Företagets policyer

Cochlears affärspraxis styrs av ett antal koder och riktlinjer. Cochlears styrelse avser att dessa koder och riktlinjer ska förstås och följas noggrant av alla relevanta parter samt att de granskas och uppdateras regelbundet. Dessa koder och riktlinjer inkluderar:


Cochlears tjänst för visselblåsare

Rapportera alla fall av misstänkt eller faktisk misskötsamhet i relation till Cochlear tillCochlears oberoende tjänst för visselblåsare. Detta är en konfidentiell tjänst som är tillgänglig var som helst i världen, och när som helst. Du kan välja att vara anonym (beroende på lokala lagar och förordningar).


Styrelsekommitté

Jämställdhet på arbetsplatsen

I enlighet med kraven i Arbetsplatsjämställdhetslagen 2012, skickar Cochlear sin årliga rapport till Workplace Gender Equality Agency (jämställdhetsbyrån).

Försäkran om överensstämmelse

I enlighet med kraven i R&TTE-direktivet (Radioutrustningsdirektivet) ( 1999/5/ EG ) hittar du försäkran om överensstämmelse för Cochlear™ Baha® 4 ljudprocessor, Baha® 5 ljudprocessor, Baha® 5 SuperPower ljudprocessor och Cochlear™ True Wireless™-sortimentet här.