Jag har en hörselnedsättning

Lär dig mer om olika typer av hörselnedsättning, hur de kan påverka dig och hur de kan behandlas.

Smiling woman in a suit

Behandlingen av din hörselnedsättning beror på typ och grad. Hörapparater kan hjälpa många personer med lindrig till måttlig hörselnedsättning att förbättra hörseln och talförståelsen i de flesta situationer. Men om du har en konduktiv hörselnedsättning eller allvarlig till grav sensorineural hörselnedsättning hjälper kanske inte ens de mest avancerade och starka hörapparaterna. I detta fall kan ett implantat vara den bästa lösningen.

Vilken typ av hörselnedsättning har du?

Konduktiv hörselnedsättning

Denna hörselnedsättning orsakas av en blockering i ytter- eller mellanörat. Med hörapparater behöver man öka ljudstyrkan för att driva ljud genom blockeringen till innerörat och det kan orsaka förvrängningar och oklart ljud. Baha® benförankrade implantat är en beprövad, effektiv och långsiktig lösning för konduktiv hörselnedsättning. Baha-systemet omvandlar ljud till vibrationer som skickas till innerörat genom skallbenet, förbi eventuella blockeringar i ytter- och mellanörat. Detta är ett naturligt sätt att höra och mycket av vardagliga ljud liksom din egen röst hörs delvis på detta sätt. Du kan få ett klarare och tydligare ljud jämfört med en hörapparat, eftersom Baha leder ljudet förbi eventuella blockeringar i ytter- och mellanörat.

Sensorineural hörselnedsättning i båda öronen

Även om sensorineural hörselnedsättning kallas för ’nervdövhet’ orsakas den av skador på innerörat eller cochlean, inte på hörselnerven. Hörapparater förstärker ljud, men om du har en allvarlig till grav sensorineural hörselnedsättning på båda öronen kan det förstärkta ljudet från en hörapparat låta mycket förvanskat. Ett cochleaimplantat är en beprövad, effektiv och långsiktig lösning för personer med allvarlig till grav sensorineural hörselskada. En implanterad elektronisk enhet går förbi de skadade inre delarna i örat och stimulerar hörselnerven direkt. Medan hörapparater bara förstärker ljudet omvandlar cochleaimplantatet ljudvågorna till elektriska impulser som imiterar din naturliga hörsel.

Sensorineural hörselnedsättning i ett öra

Om du har en grav hörselnedsättning i ett öra – även kallad ensidig dövhet - är du inte ensam. Detta är inte helt ovanligt. Man kan födas med skadan eller få den senare i livet. Ensidig dövhet gör det svårt att förstå tal i bullrig miljö och lokalisera varifrån fotsteg, trafik eller signaler hörs. Baha benförankrade implantat är en beprövad, effektiv och långsiktig lösning för ensidig dövhet. Baha-systemet skickar ljudet genom skallbenet, från det skadade örat till det fungerande innerörat på andra sidan. Detta gör det enklare att förstå tal i bullriga situationer och minskar dämpningen av ljud från den döva sidan. Om du har normal hörsel eller en lindrig hörselnedsättning i det andra örat kan ett benförankrat implantat vara ett bra alternativ för dig.

När ska jag agera?

När du överväger olika lösningar är det viktigt att ta alla möjligheter i beaktande. En audionom kan informera dig om de tillgängliga alternativen och hjälpa dig att fatta ett informerat beslut. Om du inte har någon att tala med kan vi hjälpa dig med att hitta en klinik nära dig. Det allra viktigaste för att kunna fatta rätt beslut är att ha all nödvändig information.