Tillbehör

Det finns lång rad tillbehör som optimerar din hörsel vid olika tillfällen.

Older man smiling

Det finns en rad olika tillbehör som kan förbättra hörupplevelsen vid användning av ett Cochlear Hybrid™-system.

Tillbehör med kabel

Följande tillbehör kan anslutas till din processor:

Audiokabel

Audiokabeln kan användas för att ansluta din processor till bärbara musikanläggningar, bärbara spelkonsoler eller annan batteridriven utrustning.

Hybrid personal audio cable in black

 

TV/HiFi-kabel

TV/HiFi-kabel kan användas för att koppla en TV, Hi-Fi-anläggning, stereoanläggning, dator eller annan elnätansluten ljudkälla till din processor.

*Obs: Du ska använda strömkabeln med isolator om du ansluter processorn till ljudkällor som är anslutna till ett eluttag.

Hybrid TV HiFi cable in black

 

Hörlurar för medhörning

Hörlurarna för medhörning kan användas av en hörande person för att lyssna på ljudet från:

  • mikrofon
  • inbyggd telespole
  • mikrofonen och den inbyggda telespolen tillsammans
  • myggmikrofon
  • eller ett tillbehör (något annat än myggmikrofonen) och mikrofonen tillsammans
Hybrid monitor earphones

 

 

 

Myggmikrofon

Myggmikrofonen kan användas för att underlätta kommunikation i bullriga miljöer. När du använder myggmikrofonen hörs ljud endast genom myggmikrofonen. När mikrofonens känslighet eller volym justeras ändras ljudnivån som hörs genom mikrofonen.

Hybrid lapel microphone in black

 

FM-kabel

FM-kabeln kan användas för att sända ljudsignaler från ett kommersiellt tillgängligt FM-system till din processor.

Hybrid FM cable

Trådlösa tillbehör

Dessutom finns trådlösa hörhjälpmedel du kanske vill prova (kontakta din CI-klinik för ytterligare information):

Teleslingsystem

Den inbyggda telespolen fungerar med teleslingsystem

FM-system (som t.ex. MicroLink Freedom)

MicroLink Freedom® är en produkt från Phonak som passar till Freedom BTE (bakom örat)-styrenheten. Den passar inte till Freedom mini BTE* (bakom örat)*-styrenheten.

 

Övriga tillbehör

Mikrofonskydd

Mikrofonskyddet ska alltid sitta på plats. Rengör skyddet dagligen med en mjuk borste eller trasa, utan att ta bort det från processorn. Byt ut mikrofonskyddet när det är smutsigt eller ljudkvaliteten börjar bli dålig. Om du är osäker på om det behöver bytas ut, sätt dit ett nytt skydd för att testa. Om ljudkvaliteten nu är bättre eller ljudvolymen högre, kan du kassera det gamla skyddet. Byt skyddet minst en gång i månaden för att få optimal ljudkvalitet och därmed god hörupplevelse.

Mic Lock

Mic Lock är ett hjälpmedel för att hålla fast processorn bakom örat. Mic Lock kan inte användas om en akustisk Hybridkomponent är kopplad till processorn.

Mic Lock med band kan användas till Freedom BTE (bakom örat)-styrenheten, Mini BTE-styrenheten och kabel till kroppsburen styrenhet. Mic Lock med bygelform kan endast användas med Freedom Bodyworn-kabeln.

Hybrid miclock

Standardöronkrok

Med standardöronkroken kan man använda processorn utan öroninsats och kabel.

 

Ljudkomponenter

Den akustiska komponenten HybridTM är en avtagbar del till Freedom Hybrid-ljudprocessorn. Komponenten utgörs av en öronkrok, en öroninsats och en kabel. När komponenten är ansluten till ljudprocessorn, förstärker den de låga frekvenser som fortfarande kan uppfattas med resthörseln i användarens implantatöra. Freedom Hybrid-ljudprocessorn och den akustiska komponenten förstärker tillsammans låga frekvenser och skickar den akustiska utsignalen till den akustiska komponentens öroninsats via öronkroken och kabeln.

Freedom hybrid acoustic component

Öronkrok

Den akustiska komponenten ansluts till Freedom-processorenheten via kontakten på öronkroken. Om du inte vill använda den akustiska komponenten längre kan öronkroken bytas ut mot en standardöronkrok utan öroninsats.

Öroninsats

Öroninsatsen skickar det lågfrekventa ljudet direkt till örat. Den akustiska komponenten använder åtta fasta, högupplösande filter som arbetar mellan 125 Hz och 1 800 Hz. En kombination av akustisk förstärkning och elektrisk stimulering används för att få tillgång till hela ljudspektrat. Det aktiva förstärkningsintervallet kan justeras under programmeringen. Detta innebär att du får tillgång till lågfrekventa ljud via den akustiska komponenten och till högfrekventa ljud via cochleaimplantatets ljudprocessor. Det går inte att ta bort öroninsatsen från kabeln och öronkroken. Öroninsatsen är en del av den akustiska komponenten och kan inte monteras isär.

Kabel

Personalen vid CI-kliniken måste fastställa längden på kabeln till den akustiska komponenten. Kabeln är förjusterad till den längd som bestämts vid CI-kliniken. Kabeln kan därefter finjusteras med +/– 3 mm. En markering (röd punkt – se bild) indikerar att öroninsatsens kabel har dragits ut till maximal längd.

Cochlear kundservice

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna
om våra produkter
och tjänster.

Klicka här
Beställ tillbehör

Det finns en mängd olika tillbehör som finns för att hjälpa till med dig med att få ut det bästa av din enhet.

Till Internetbutik