Grupper och nätverk

Cochlear kan förse dig med information och föra dig samman med personer som kan hjälpa dig eller ditt barn på hörselresan.

Mother, father and child smiling

Sammarbetspartner i Norden

Facebook-grupper

  • HRF: Cochlea-implantat - Sluten grupp skapad av Hörselskadades Riksförbund för dig som är intresserad av frågor kring CI

Svenska länkar

Nordiska organisationer

Internationella länkar

  • The Ear Foundation - Hearing & Communicating in a Technological Era
  • EURO-CIU - European Association Of Cochlear Implant Users
  • CICS GROUP - Cochlear Implanted Children's Support Group
  • BCIG - British Cochlear Implant Group
  • NDCS - National Deaf Children Society