Gir mennesker tilgang til hørselsomsorg

Connected Care hjelper deg å gi best mulig resultat for dine pasienter gjennom Surgical Care, In-clinic Care, Remote Care og Self-managed Care.

M-bilde

Dette finner du på denne siden

  • Hva er Connected Care?
  • Slik kan Connected Care være til hjelp

Connected Care er en transformerende tilnærming til hørselsomsorg der pasientdata og innsikt kobles sammen på tvers av ulike steder – fra operasjonssalen, klinikken, og til pasientens hverdag.

Vi vet at dine pasienter, deres fremgang og hørselsfunksjon er svært viktig for deg. Vi forstår også at det kan være utfordrende å prioritere pasientbehandling av høy kvalitet når du erfarer økt tidspress. Connected Care tilbyr nye verktøy som er utviklet for å gi deg fleksibiliteten til å tilpasse pasientbehandlingen, øke klinikkens effektivitet og gjøre at du får mest mulig ut av din tid – slik at du kan fokusere på det som betyr mest.

Med mer enn 600 000 implanterte enheter, er vi den globale lederen innen implanterbar hørsel. Våre Connected Care-løsninger 1,2 baserer seg på omfattende programmeringsdata og pasientinnsikt. Med våre evidensbaserte løsninger og din ekspertise, hjelper Connected Care deg med å optimalisere hørselsfunksjonen for hver pasient gjennom hele deres hørselsreise.

Pasientbehandling

Med Connected Care har du mulighet til å:

  • holde kontakten med dine pasienter, samt følge med på resultatene deres på klinikken og i daglig bruk.
  • øke effektiviteten til klinikken slik at du kan gi praktisk behandling av god kvalitet til en økende pasientgruppe.
  • gi pasienter mulighet til selv å håndtere enhetene sine og sin egen hørsel

Ansvarsfraskrivelse

Dette materiellet er beregnet på helsemedarbeidere. Dersom du ikke er helsepersonell, bør du oppsøke en hørselsspesialist for å få råd om behandling av hørselstap. Resultatene kan variere, og helsemedarbeideren vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene før bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For å få en fullstendig liste over Cochlears varemerker, kan du besøke siden vår for Bruksvilkår.

Referanser

1 Remote Check test battery for CI recipients: proof of concept study. Saji Maruthurkkara et al  International Journal of Audiology 2021.

2 Evaluation of Remote Check: A Clinical Tool for Asynchronous Monitoring and Triage of Cochlear Implant Recipients’. Saji Maruthurkkara et al Ear and Hearing 2021.