Connected Care

Ved å kombinere din ekspertise, vår banebrytende teknologi, og data fra verden’s største bruker1base kan vi gi optimalisert pasientbehandling.

M-bilde

Verden er i endring, og menneskers behov og forventninger endres. Derfor introduserer Cochlear nye måter å hjelpe deg og dine pasienter på. Med flere kandidater som blir henvist for hørselsimplantater enn noen gang før, sikrer våre Connected Care-løsninger at hver pasient får den behandlingen de behøver, når og hvor de måtte trenge den.

Ansvarsfraskrivelse

Dette materiellet er beregnet på helsemedarbeidere. Dersom du ikke er helsepersonell, bør du oppsøke en hørselsspesialist for å få råd om behandling av hørselstap. Resultatene kan variere, og helsemedarbeideren vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene før bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For å få en fullstendig liste over Cochlears varemerker, kan du besøke siden vår for Bruksvilkår.

Referanser

1 Cochlear Limited. D1748513. Markedsdata for hørselsimplantater.