RemoteCare.jpg

Remote Care

Hold kontakten med dine pasienter og gi en lettvint og god behandling når det er nødvendig, uten behov for en konsultasjon på klinikken.

Din pasient, din behandling, uansett hvor

Med Remote Care-løsninger har du fleksibiliteten til å gi behandling med kvalitet uten at pasienten må komme innom klinikken. Remote Care er utviklet for å gi deg muligheten til å kombinere din ekspertise med løsninger som kan spare tid og ressurser.

Med muligheten til å følge med på brukerens hørselsfunksjon eksternt, frigjør det tid til å tilby hjelp til flere pasienter, inkludert dem som begrenses grunnet lokasjon og lang reisevei, helse, mobilitet, jobbforpliktelser eller familieforpliktelser.

Fordeler med Remote Care

Cochlear_2021_586_Dining_Table_Female_Cauc_Lowres.jpg
De fleste voksne med hørselstap vil benytte seg av Remote Care-alternativer dersom de får tilbudet av sin hørselsspesialist.1
GettyImages-576622357 copy.jpg

Remote Check

For brukere med en kompatibel Nucleus eller Kanso lydprosessor*, er Remote Check et virtuelt vurderingsverktøy som hjelper deg med å sjekke brukerens hørselsfunksjon eksternt og tilby hjelp ved behov.

Remote Check identifiserer problemer du vanligvis ser etter under en klinikkavtale4, og hjelper til med å vurdere brukerens hørselsfunksjon – fungerer det som forventet, eller trenger vedkommende videre oppfølging?

Du velger hvilke brukere som skal inkluderes i Remote Check og aktivitetene du ønsker de skal utføre. Brukerne utfører Remote Check på et passende tidspunkt og sted ved bruk av Nucleus Smart App på deres kompatible* smarttelefon.

Aktiviteter i en Remote Check

Nucleus clinic benefits image.jpg
Undersøkelser viser at hørselsspesialister brukte så lite som ti minutter å gjennomgå resultatene av Remote Check.5
Nucleus banner image.jpg

Remote Assist

For brukere med en kompatibel Nucleus eller Kanso lydprosessor*, kan Remote Assist hjelpe deg å tilby lettvint og god behandling i sanntid via en planlagt videoavtale.

Under en Remote Assist-økt vil du få mulighet til å vurdere brukerens hørselsfunksjon og diskutere eventuelle problemer vedkommende opplever, samt optimalisere hørselsresultatene. Du kan også koble deg til brukerens lydprosessor eksternt for å utføre justeringer.

Remote Care for Nucleus lydprosessorer

Remote Check og Remote Assist kan tilbys brukere med en kompatibel Nucleus eller Kanso lydprosessor, en kompatibel smarttelefon og Nucleus Smart App.*

Last ned brosjyre Last ned veileder

Ansvarsfraskrivelse

* For kompatibilitetsinformasjon, gå inn på www.cochlear.com/compatibility

Remote Check er brukerstyrt. Derfor kan individuelle variabler påvirke tiden det tar å gjennomgå resultater.

Denne informasjonen er beregnet for profesjonelle. Dersom du ikke er helsepersonell, bør du oppsøke en hørselsspesialist for å få råd om behandling av hørselstap. Resultatene kan variere, og hørselsspesialisten vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Følg alltid bruksanvisningen. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med din lokale Cochlear-representant for produktinformasjon.

Synspunktet som blir gitt uttrykk for her, er synspunktet til enkeltpersonen. Ta kontakt med helsepersonell for å finne ut om du er en kandidat for Cochlear-teknologi.

Referanser

  1.  Cochlear Limited. D1926565. Cochlear Telehealth Study. Desember 2020.
  2. Maruthurkkara S, Case S, Rottier R. Evaluation of Remote Check: A Clinical Tool for Asynchronous Monitoring and Triage of Cochlear Implant Recipients. Ear Hear. 27. juli 2021 doi: 10.1097/AUD.0000000000001106. Epub ahead of print. PMID: 34320523.
  3. Cochlear Limited. D1739391. Remote Check Usage Investigation. April 2020.
  4. Maruthurkkara S, Allen A, Cullington H, Muff J, Arora K, Johnson S. Remote check test battery for cochlear implant recipients: proof of concept study. International Journal of Audiology. 2021;:1-10.
  5. Cochlear Limited. D1803506. Global Remote Check Pilot Clinician Evaluation. Oktober 2020