Kandidat for Cochlear™ implantat

Implantatet fra Cochlear™ er lite,1 smart og enkelt i bruk.2 Finn ut mer om hvem som kan dra fordel av en slik løsning.

En hørselsspesialist sjekker øret til et barn

Kandidatkriteriene for cochleaimplantat kan variere fra land til land.

Indikasjoner avgjøres av relevante myndigheter for overvåking av medisinske enheter i hvert land (f.eks. TÜV SÜD i EU, Food and Drug Administration i USA og Therapeutic Goods Administration i Australia).

Undersøk alltid hvilke forhold og kriterier som er gjeldende for ditt område.

Hvem kan cochleaimplantat passe for?

Cochleaimplantater er utviklet for å gi mennesker i alle aldre med moderat til alvorlig sensorineuralt hørselstap bedre hørselsfunksjon.

Voksne og barn

Det kan i utgangspunktet vurderes cochleaimplantater for mennesker som:

  • Oppfyller kriteriene for minimum alder (og/eller størrelse) i ditt land. Dette vil typisk være mellom seks og 12 måneder, men det kan variere.

  • Har moderat-til-betydelig hørselstap i ett eller begge ører. Noen land kan kreve hørselstap i begge ører.

  • Har begrenset fordel av høreapparat, spesielt i utfordrende hørselssituasjoner, som ved bakgrunnsstøy eller i store grupper.

  • Er motivert til å delta i programmeringsøkter, ørerehabilitering og å øve på å høre i daglig kommunikasjon.

  • Ikke har medisinske kontraindikasjoner, slik som nedsatt toleranse for anestesi, akutt sykdom eller en ustabil kronisk tilstand.

Barn i alle aldre kan dra fordel av cochleaimplantater, og det er ingen øvre aldersgrense for cochleaimplantasjon.

 

Nucleus Implant Reliability Report

Høy implantatpålitelighet betyr høyere tilfredshet hos pasientene og mindre risiko for ytterligere kirurgi. Dersom pasientene dine vurderer et Cochlear-implantat, er det viktig at de har tilgang til de nyeste dataene om kortvarig og langvarig pålitelighet, inkludert suksess- og feilfrekvens hos både voksne og barn.

Nucleus Implant Reliability Report

1,86 MB | PDF

Last ned nå

Ansvarsfraskrivelse

Dette materiellet er beregnet på helsemedarbeidere. Dersom du ikke er helsepersonell, bør du oppsøke en hørselsspesialist for å få råd om behandling av hørselstap. Resultatene kan variere, og helsemedarbeideren vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene før bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For å få en fullstendig liste over Cochlears varemerker, kan du besøke siden vår for Bruksvilkår.

Referanser

  1. Cochlear Limited. D1190805. CP1000 Processor Size Comparison. 2017, Sept; Data on file.

  2. Cochlear Limited. D1296247. CLTD 5620 Clinical Evaluation of Nucleus 7 Cochlear Implant System. 2017, Sept; Data on file.