Kandidat for Baha®-implantat

Baha® systemet bruker hørsel via benledning for å hjelpe mennesker med å høre livets lyder. Finn ut mer om hvem som kan ha nytte av et Baha-implantat.

Bruker av Baha leker med far

Både Baha Attract og Baha Connect systemene er ment for personer med mekanisk hørselstap, kombinert hørselstap og ensidig sensorineuralt døvhet.

Indikasjoner og kandidatkriterier kan variere, og helsepersonell bør derfor undersøke hvilke forhold som er gjeldene i aktuelt område.

Følgende retningslinjer kan bidra til å bestemme det beste systemet avhengig av pasientens behov.

Hvem kan et Baha implantat passe for?

Baha benforankret implantatsystem har teknologi som er smart, liten1 og kraftig2 , og som er utviklet for å bidra til bedre hørselsfunksjon.

Voksne og barn

Det kan vurderes Baha-implantater til mennesker som:

 • Implantasjon er riktig når barnet har utviklet tilstrekkelig bentykkelse og -kvalitet. Hvor lang tid dette tar varierer fra barn til barn.3,4

 • Har mekanisk hørselstap i det ett eller begge ører. Noen land kan kreve hørselstap i begge ører. Pasienter med et mekanisk hørselstap kan dra fordel av Baha- systemet fordi det unngår ledningshinder ved å føre lyden direkte til cochlea via benledning.

 • Har en lett til moderat kombinert komponent i deres hørselstap. Jo større luft-bein-gap, jo større fordeler kan kandidaten få.

 • Har ensidig døvhet – fordi Baha-systemet forbigår det døve øret og leverer lyden direkte til cochlea i det øret som kan høre.

 • Har begrenset fordel av høreapparat, spesielt i utfordrende hørselssituasjoner, som ved bakgrunnsstøy eller i store grupper.

 • Er motivert til å delta i programmeringsøkter, ørerehabilitering og å øve på å høre i daglig kommunikasjon.

 • Ikke har medisinske kontraindikasjoner, slik som nedsatt toleranse for anestesi, akutt sykdom eller en ustabil kronisk tilstand.

Barn i alle aldre kan dra fordel av Baha-implantater, og det er ingen øvre aldersgrense for Baha-implantasjon.

Velg riktig system

Det finnes to typer Baha® System – Baha Attract System og Baha Connect System. Begge har Baha-implantatet som fundament.

Baha Attract System

 • Mekanisk hørselstap

 • Lett form for kombinert hørselstap

 • SSD med lav transkraniell attenuasjon

Baha Connect System

 • Kombinert hørselstap

 • SSD med stor transkraniell attenuasjon

 • Kandidater med progressivt hørselstap

Ansvarsfraskrivelse

Dette materiellet er beregnet på helsemedarbeidere. Dersom du ikke er helsepersonell, bør du oppsøke en hørselsspesialist for å få råd om behandling av hørselstap. Resultatene kan variere, og helsemedarbeideren vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene før bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For å få en fullstendig liste over Cochlears varemerker, kan du besøke siden vår for Bruksvilkår.

Referanser

 1. 629761 Smart and small – innovative technologies behind the Cochlear™ Baha® 5 Sound Processor Mark Flynn.

 2. Gustafsson J. BCDrive performance vs. conv. bone conduction transducer. Cochlear Bone Anchored Solutions AB, Report No. 611407, 2015.

 3. Davids T, Gordon KA, Clutton D, Papsin BC. Bone-anchored hearing aids in infants and children younger than 5 years. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2007;133(1):51-5.

 4. Tjellström A, Håkansson B, Granström G, Bone-anchored hearing aids: current status in adults and children. Otolaryngol Clin North Am. 2001;34(2):337-64.