"Jeg føler at mine CI ikke setter noen begrensninger for hva jeg kan gjøre. Det er ikke lenger et problem for meg å være hørselshemmet".*¹

- Per Kåre, bruker av Cochlear™ Nucleus®

Per Kåre har hatt nedsatt hørsel i nesten 40 år. I løpet av de siste 18 årene har han forsøkt ulike typer høreapparat. Etter hvert som hørselen hans ble dårligere, hjalp ikke lenger høreapparatene ham. Han begynte å lure på om han i det hele tatt kunne fortsette i jobb, da det gikk på sikkerheten løs. Han kunne ikke høre kolleger eller viktige varsellyder. Kort tid etter at han fikk vite om cochleaimplantat ble han operert. Han har nå lydprosessorer fra Cochlear på begge ører.

Nesten umiddelbart etter at han fikk cochleaimplantat merket han forskjell. Han kan nå høre og delta i samtale med andre. Han kan også fortsette i jobben. Per Kåre sier "Hvis jeg hadde fått muligheten til å få cochleaimplantat tidligere, hadde jeg sagt ja – uten tvil".

 

M-bilde

Kontakt oss

Ta kontakt med Cochlear

Neste

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og ditt helsepersonell vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, besøk vår Bruksvilkår-side.

*1 Synspunktet som blir gitt uttrykk for her, er synspunktet til enkeltpersonen. Ta kontakt med helsepersonell for å finne ut om du er en kandidat for Cochlear-teknologi.