Cochleaimplantater for barn

God hørsel åpner et hav av muligheter for barn og deres familier. Finn ut hvordan cochleaimplantater kan hjelpe barnet ditt.

Familien Su ler under en utflukt

Dette finner du på denne siden

 • Hvordan cochleaimplantater kan forbedre barnets hørsel.
 • Fordelene med cochleaimplantater.

Synge barnesanger Lære alfabetet. Si «Jeg er glad i deg». Hørsel spiller en viktig rolle i mange aspekter av ditt barns liv.

For barn med stort til svært stort hørselstap, kan det å få et cochleaimplantat tidlig gi tilstrekkelig med tilgang til lyd for å utvikle tale- og språkferdigheter.1

«Etter å ha fått cochleaimplantatet kunne han gå tilbake til sin vanlige barnehage, barneskole og deretter ungdomsskole.»*¹

- Mor til Booray Ma, bruker av Cochlear™ Nucleus®-systemet

Hvem kan ha nytte av cochleaimplantat?

Cochleaimplantater er egnet for barn med stort til svært stort hørselstap i ett eller begge ører, eller barn som bare har begrenset nytte av høreapparater.

Selv om barnet ditt har moderat hørselstap, kan et cochleaimplantat fortsatt være et alternativ dersom høreapparater ikke gir nytte.

Kan ditt barn dra nytte av et cochleaimplantat?

 • Ble barnet ditt født med stort til svært stort hørselstap?

 • Ble barnet ditt født med normal hørsel og har et progressivt hørselstap?

 • Reagerer ikke barnet ditt på stemmen din eller høye lyder?

 • Ser ikke barnet ditt på personer som snakker?

 • Reagerer barnet ditt bare på veldig høye lyder?

 • Imiterer  ikke barnet ditt talelyder som andre barn?

 • Følger ikke barnet ditt  de vanlige stadiene for tale- og språkutvikling?

 • Har barnet ditt mistet hørsel siden det først lærte å snakke?

 • Er barnet ditt avhengig av munnavlesing mye av tiden?

 • Opplever barnet ditt det som utmattende å konsentrere seg om å høre og forstå lærere?

For å finne ut om et cochleaimplantat kan hjelpe, snakk med en audiograf som spesialiserer seg på alle typer hørselsteknologi.

 

Finn en spesialist på hørselsimplantater nær deg

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og ditt helsepersonell vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, besøk vår Bruksvilkår-side.

*1 Synspunktet som blir gitt uttrykk for her, er synspunktet til enkeltpersonen. Ta kontakt med helsepersonell for å finne ut om du er en kandidat for Cochlear-teknologi.

Referanser

 1. Novak MA, Firszt JB, Rotz LA, et al. Cochlear implants in infants and toddlers. Ann Otol Rhino Laryngol Suppl 2000;185:46-49.