“Det jeg liker med mine nye lydprosessorer er at jeg kan høre på musikk. Musikken kommer direkte inn i lydprosessorene".*¹

- Olivia, bruker av Cochlear™ Nucleus®

Olivia ble født med hørselstap. Hun fikk sine første cochleaimplantat når hun var ett år gammel. Fram til 10-års alder brukte hun Cochlear Nucleus 6 lydprosessor, men har nå oppgradert til to nye Cochlear Nucleus 8 lydprosessorer. I den her videoen forteller hun om hvordan de nye lydprosessorene har forbedret hennes livskvalitet.

Olivia opplever ikke at hennes hørselsnedsettelse hindrer hun i å leve et normalt og lykkelig liv. Hun går på skolen og liker å lære nye ting. Akkurat som sine venner.

 

M-bilde

Kontakt oss

Ta kontakt med Cochlear

Neste

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og ditt helsepersonell vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, besøk vår Bruksvilkår-side.

*1 Synspunktet som blir gitt uttrykk for her, er synspunktet til enkeltpersonen. Ta kontakt med helsepersonell for å finne ut om du er en kandidat for Cochlear-teknologi.