Nucleus® smart lydbehandlingsteknologi

Enten du er på en restaurant, lekeplass eller et kontor, la din lydprosessor gjøre jobben ved å tilpasse seg dine lydomgivelser automatisk.

K2_SENIOR_DINNER_CAUC_2.jpg

Dette finner du på denne siden

 • Hvorfor to mikrofoner er bedre enn én.
 • Slik tilpasser SmartSound® iQ med SCAN*-teknologi seg til dine omgivelser.
 • Hvordan datalogging hjelper din hørselsspesialist.

Vår teknologi gjør det enklere å høre – spesielt i støyende omgivelser

Hver dag beveger du deg gjennom ulike lydomgivelser. Din lydprosessor skal gi deg best mulig hørsel, uansett hvor du er.

Cochlear™ Nucleus® lydprosessorer har vår nyeste smart lydbehandlingsteknologi som hjelper deg ved å automatisk justere lydbildet til alle lyttesituasjoner.

Funksjoner inkluderer:

 • To mikrofoner for å filtrere bort bakgrunnsstøy.1

 • Automatisk lydbehandling for å gjøre det lettere å høre.1–3

 • ForwardFocus – en funksjon som gjør det lettere å høre tydelig under samtaler på tomannshånd i bakgrunnsstøy.4,5

 • Datalogging for å gi din hørselsspesialist informasjon om hvordan du bruker enheten for mulige justeringer.

To synkroniserte mikrofoner bidrar til å filtrere ut bakgrunnsstøy

Å ha mer enn én mikrofon på lydprosessoren kan hjelpe deg med å fokusere på det du vil høre.

Cochlears system med to mikrofoner gir bedre hørsel sammenlignet med én mikrofon. 1 De to mikrofonene bidrar til å filtrere bort bakgrunnsstøy automatisk, slik at du hører mer av det du vil høre.

Mathias, bruker av Nucleus, og familien sitter sammen på en fjelltopp etter en tur

«Med implantatet fra Cochlear har jeg ikke noe problem med å forstå familien, kona eller datteren min.»*¹

– Mathias, bruker av Cochlear™ Nucleus®

Lydprosessorer som tilpasser seg omgivelsene – automatisk

Vår SmartSound® iQ-funksjon med SCAN-teknologi er utviklet for å gjenskape naturlig hørsel. Den fanger opp lyd og tilpasser seg dine omgivelser uten behov for manuelle justeringer.1–3

Slik fungerer den:

 1. To mikrofoner fanger opp og filtrerer lyd.
 2. Bransjens første automatiske lydmiljøklassifiserer, SCAN, analyserer omgivelsene dine og identifiserer lyttesituasjonene som en av seks scener, for eksempel stille, støyende eller vind.
 3. SmartSound iQ-funksjonen optimaliserer deretter automatisk lyden og justerer innstillingen for ulike lytteforhold for å gi deg best mulig hørsel.

Nucleus 7 og Kanso 2 lydprosessorer har også ForwardFocus**, en funksjon som er utviklet for å hjelpe deg med å høre bedre i utfordrende og støyende omgivelser.4, 5

Etter at ForwardFocus har blitt aktivert av klinikken, slår du den på i Nucleus® SmartApp når du vil redusere støy som kommer bakfra og fokusere på samtalen foran deg.

Datalogging: viktig informasjon for din hørselsspesialist

Livet er travelt. Noen dager er det vanskelig å huske hvor mye du bruker lydprosessoren. Datalogging registrerer automatisk bruk og lagrer informasjonen som din hørselsspesialist kan få tilgang til via programmeringsprogramvaren.

Hørselsspesialisten din kan gjennomgå dataene for trender og viktig informasjon som viser hvordan systemet fungerer for deg.

Det kan gjøres noen justeringer med utgangspunkt i informasjonen, for å være sikker på at du alltid hører ditt beste.

For foreldre og andre omsorgspersoner gir datalogging en sikkerhet om at barnet får mest mulig ut av sitt Nucleus -system.

Det betyr også at hørselsspesialisten din kan laste ned informasjon om hørselen til barnet ditt, for eksempel:

 • Hvor mange timer per dag cochleaimplantatet brukes.

 • Hvilke lyttemiljø brukeren befinner seg i løpet av en dag.

 • Hvilket volumnivå som brukes gjennom dagen.

Følge med på hvordan du eller ditt barn hører.

En annen spesiell funksjon i Nucleus SmartApp^ er Hørselsloggen, som gir deg direkte tilgang til informasjon om din bruk. Denne er tilgjengelig for brukere med Nucleus 7 og Kanso 2 lydprosessorer.

Med Hørselsloggen i Nucleus SmartApp kan du følge med på hvordan du eller ditt barn bruker lydprosessoren.

Hørselsloggen viser:

 • Tid i tale: Hvor lang tid du er i et lydmiljø med tale, er et mål som hjelper deg med å overvåke hvordan du bruker lydprosessoren.

 • Spole av: Dette er antall ganger spolen til Nucleus 7 lydprosessor ble frakoblet på en gitt dag, og forteller deg hvor mange ganger den ikke har vært på implantatet.#

Det er nyttig å etablere en grunnlinje for antall spole av-forekomster for å prøve å minimere dem. Som forelder kan du følge med på hvor ofte barnet ditt kobler fra lydprosessoren.

En kvinne med implantat smiler mens hun holder en mann i hånden.

Kom i kontakt med en ambassadør

Kontakt en med erfaring med hørselstap

M-bilde

Kontakt oss

Ta kontakt med Cochlear

Neste

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og helsemedarbeideren vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene før bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, vennligst besøk vår side med Bruksvilkår.

*1 Synspunktet som blir gitt uttrykk for her, er synspunktet til enkeltpersonen. Ta kontakt med helsepersonell for å finne ut om du er en kandidat for Cochlear-teknologi.

* SNR-NR, WNR og SCAN er godkjent for bruk til alle brukere i alderen 6 år og eldre, som er i stand til å 1) gjennomføre objektive taletester i stille og støyende omgivelser for å dokumentere hørselsfunskjon 2) rapportere preferanse for ulike programinnstillinger.

** ForwardFocus aktiveres av klinikken og styres av brukeren selv. Den skal bare aktiveres for brukere fra 12 år og oppover som er i stand til å gi tilbakemelding om lydkvalitet og forstå hvordan funksjonen skal brukes ved flytting til miljøer som er ulike eller i endring. Det kan være mulig å få begrenset taleforståelse ved bruk av ForwardFocus i et stille miljø.

# «Spole av» i hørselsloggen i Nucleus SmartApp er ikke tilgjengelig for brukere av Nucleus 22-implantat.

^ Cochlear Nucleus SmartApp er tilgjengelig i App Store og Google Play. For fullstendig informasjon om kompatibilitet med smarttelefoner, se www.cochlear.com/compatibility.

Apple, Apple‑logoen, Apple Watch, FaceTime, Made for iPad-logoen, Made for iPhone-logoen, Made for iPod-logoen, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad og iPod touch er varemerker for Apple Inc. som er registrert i USA og andre land. App Store er et servicemerke som eies av Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.

Android er et varemerke som tilhører Google LLC. Android-roboten er reprodusert eller modifisert fra arbeid som er skapt og delt av Google og brukes i henhold til vilkårene som er beskrevet i Creative Commons 3.0 Attribution License. Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google LLC.

For oversikt over kompatible Apple- og Android-enheter, se www.cochlear.com/compatibility.

Referanser
 1. Mauger SJ, et al. Clinical outcomes with the Kanso off-the-ear cochlear implant sound processor. Int J Audiol. 2017, Apr; 56(4): 267-276. [Sponset av Cochlear].
 2. Mauger SJ, et al. Clinical evaluation of the Nucleus 6 cochlear implant system: performance improvements with SmartSound iQ. Int J Audiol. 2014, Aug; 53(8): 564-576. [Sponset av Cochlear].
 3. Wolfe J, et al. Benefits of Adaptive Signal Processing in a Commercially Available Cochlear Implant Sound Processor. Otol Neurotol. 2015 Aug;36(7):1181-90.
 4. Cochlear Limited. D1660797. CP1150 Midlertidig klinisk granskningsrapport om lydprosessor. 2020; Jan.
 5. Cochlear Limited. D1376556. CLTD 5709 Clinical Evaluation of Nucleus 7 Cochlear Implant System. 2018; Jan.