Få taletrening

Taletrening kan hjelpe til med å utvikle språkferdigheter for barn med et hørselsimplantat.1

To jenter danser med venner på en bursdagsfest

Dette finner du på denne siden

  • Hvorfor taletrening er viktig for barnet ditt.
  • Audiopedagogens rolle.

Enten barnet ditt har et hørselsimplantat eller du vurderer å skaffe ett, lurer du sannsynligvis på hva som venter i fremtiden. For mange barn innebærer det taletrening.

Cochlear-bruker Neil og hans mor poserer for et bilde

«Jeg måtte kjøre til taletrening en time unna. Det tok lang tid, men vi holdt ut. Jeg tror at taletreningen er avgjørende for suksess.»*¹

- Mor til Neil, bruker av Cochlear™ Nucleus®-system

Rollen til en audiopedagog

Audiopedagoger driver med lyttetrening for hørselshemmede, enkelte av disse er også sertifisert innen auditiv verbal veiledning (AVT)

Audiopedagogen vil samarbeide med barnet ditt for å hjelpe dem til å utvikle lytte- og taleferdigheter, samt følge barnets fremgang.

Taletrening kan hjelpe ditt barn med å nå sine språklige utviklingstrinn, og barnets audiopedagog vil gi deg tips til hvordan du kan hjelpe barnet med å forbedre lytte- og kommunikasjonsferdighetene.

Taletrening kan være vanskelig for enkelte barn, og fremgangen kan være langsom og frustrerende. Hold ut, selv om det er krevende.

Husk at det er en viktig del av å utvikle språket samt sosiale ferdigheter, taleferdigheter, taleutvikling i tillegg til uttrykksfull kommunikasjon og forståelse. Det er også viktig å bruke hverdagen hjemme til å øve på å snakke og lytte mellom taletreningene.

Hvordan få Cochlears rehabiliteringsressurser

Cochlear har ressurser som skal hjelpe foreldre og omsorgspersoner til å øve på hørsels- og lytteferdigheter sammen med barn i alle aldre, og på alle hørselsnivåer.

Disse hjelpemidlene kan også være nyttige for familie og venner, siden disse menneskene også spiller en viktig rolle med tanke på å hjelpe barnet ditt.

Vis ressurser

M-bilde

Kontakt oss

Ta kontakt med Cochlear

Neste

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og ditt helsepersonell vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, besøk vår Bruksvilkår-side.

*1 Synspunktet som blir gitt uttrykk for her, er synspunktet til enkeltpersonen. Ta kontakt med helsepersonell for å finne ut om du er en kandidat for Cochlear-teknologi.

Referanser

  1. Sharma SD, Cushing SL, Papsin BC, Gordon KA, Hearing and speech benefits of cochlear implantation in children: A review of the literature, Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2020 Mar 9;133:109984. doi: 10.1016/j.ijporl.2020.109984. [Epub ahead of print]