Kontinuerlig støtte

Finn informasjonen og støtten du trenger når du nå forbereder deg på livet med din egen, eller ditt familiemedlems, nye hørsel.

En mor som lærer datteren sin å sykle

Tiden etter implanteringen er fullt av forventninger og oppdagelser .

Vi vet at du har spørsmål, og vi er her når du trenger støtte.

Når du nå skal fokusere på det neste trinnet i livet med ny hørsel, kan det være til hjelp at du vet hva som skal skje på lydaktiveringen og i rehabiliteringsprosessen.

Et lite barn leker på teppet mens en kvinne ser på

Å støtte barnet ditt

Du har tatt beslutningen om å gi barnet en ny måte å høre på. Finn ut hva du kan forvente fra kirurgi, tilheling, når enheten slås på og livet etterpå.

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og ditt helsepersonell vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, besøk vår Bruksvilkår-side.