Kontinuerlig støtte

Finn informasjonen og støtten du trenger når du nå forbereder deg på livet med din egen, eller ditt familiemedlems, nye hørsel.

En mor som lærer datteren sin å sykle

Tiden etter implanteringen er fullt av forventninger og oppdagelser .

Vi vet at du har spørsmål, og vi er her når du trenger støtte.

Når du nå skal fokusere på det neste trinnet i livet med ny hørsel, kan det være til hjelp at du vet hva som skal skje på lydaktiveringen og i rehabiliteringsprosessen.

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og helsepersonellet vil informere deg om de faktorer som kan påvirke resultatet som du får. Les alltid instruksjonene før bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med din lokale Cochlear-representant for produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, vennligst besøk vår side med Bruksvilkår.