Support for Nucleus® Kanso® lydprosessor

Lær hvordan du tar vare på din Cochlear Nucleus® Kanso® lydprosessor, og få mest mulig ut av funksjonene med våre videoveiledninger og brukerhåndbøker.

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og helsemedarbeideren vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

Kanso lydprosessor med Aqua+ er vannsikker opptil IP68 iht. internasjonal standard IEC60529 ved bruk med LR44 alkaliske eller nikkel-metall-hydrid engangsbatterier. Se relevant brukerveiledning for mer informasjon.

Kanso lydprosessor er kompatibel med Nucleus Profile-serien, CI500-serien, CI24RE-serien (Freedom), CI24R- og CI24M-implantater. Kanso lydprosessor vil ikke være kompatibel med Nucleus® 22 (N22)-implantater på grunn av størrelsen og spoletypen til Kanso lydprosessor.

Cochlear Nucleus Hybrid med akustisk komponent er ikke kompatibel med Kanso lydprosessor. Kanso lydprosessoren er ikke beregnet til bruk av Hybrid L24-implantatbrukere som drar nytte av den akustiske komponenten.