Hvordan hørsel med Cochlear™ Hybrid™ fungerer

CochlearTM HybridTM hørselsløsninger kombinerer teknologier fra høreapparat og cochleaimplantat. Finn ut hvordan de jobber sammen.

En voksen person på padletur i kajakk mens han/hun bruker Cochlear Hybrid hørselsløsning

Dette finner du på denne siden

  • Lydprosessor med Hybrid modus består av to deler.
  • Hvordan de jobber for å produsere lyd.

Hvordan fungerer hybrid™ hørsel?

Cochlear™ Hybrid™ hørselsløsning består av to deler: en ekstern lydprosessor med en akustisk komponent og et innoperert implantat.

Cochleaimplantatet kan hjelpe deg med å høre de høyfrekvente lydene du har gått glipp av, mens den akustiske komponenten forsterker den naturlige lavfrekvente hørselen du allerede har.

Siden de jobber sammen, kan komponentene gi en balansert hørselsopplevelse.

«Å ha et cochleaimplantat betyr bare at jeg kan ha det mye mer moro. Jeg kan kommunisere igjen, og jeg kan nyte samtalen.»*¹

- Sandy, bruker av Cochlear Hybrid

Kan et hybrid cochleaimplantat hjelpe deg?

En CI-tekniker kan gi deg råd om et hybrid cochleaimplantat kan hjelpe deg.

Neste steg er å oppsøke en hørselsspesialist med kunnskap om implantatløsninger. De vet om du kan få oppleve fordelene av et hybrid cochleaimplantat.

Finn en spesialist på hørselsimplantater nær deg

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk ditt helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og ditt helsepersonell vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, besøk vår Bruksvilkår-side.

*1 Synspunktet som blir gitt uttrykk for her, er synspunktet til enkeltpersonen. Ta kontakt med helsepersonell for å finne ut om du er en kandidat for Cochlear-teknologi.