Velg kvalitet. Velg Cochlear.

Å velge et cochleaimplantat er en svært viktig avgjørelse. Enten det er til deg selv eller en du er glad i, ønsker du å være sikker på at du velger den beste hørselsøsningen for i dag og for fremtiden. I tillegg til hørselytelse er implantatpålitelighet en viktig vurdering. Påliteligheten til implantatet du velger, er et kvalitetstiltak og kan gi fred i sinnet i dag og i mange år fremover.

Cochlear™ Nucleus® implantater er bransjens mest pålitelige1-3. Vi oppfyller og rapporterer i henhold til de uavhengige globale standardene for implantatpålitelighet4-7 og utgir data for hver implantatgenerasjon, både for fortid og nåtid.

Last ned vår nyeste pålitelighetsrapport

 

Mest pålitelig i dag

Implant Reliability

Mest pålitelig over tid

Tallene taler for seg selv. Cochlear Nucleus implantater er bransjens mest pålitelige i dag** og over tid1-3. Så når du velger Cochlear, velger du ikke bare kvalitet, du velger også et livstidsengasjement til hørselopplevelsen din.

Klikk på grafen nedenfor for å forstørre

Implantatpålitelighet over tid1-3

Mest pålitelig for barn

Når du velger en høreimplantatløsning for barnet ditt, forstår vi at du ønsker det aller beste. Det å få det aller beste betyr å velge Cochlear, med en markedsledende implantatpålitelighetsandel på 99,66 % CSP for barn ved nyeste generasjons implantat1.

Merk: MED-EL rapporterer ikke data separat for voksne og barn, noe som kreves av europeiske og internasjonale samsvarserklæringer om cochlea-implantatpålitelighetsrapportering.

Mest valgt

Med mer enn 345 000 registrerte Cochlear Nucleus-implantater over hele verden1, leder Cochlear veien som den mest pålitelige leverandøren av implanterbare hørselløsninger.

MED-EL rapporterer ikke antall registrerte cochlea-implantater.

Disclaimer

Be legen eller helsepersonellet om råd når det gjelder behandling av hørselstap. De kan gi deg råd om en egnet løsning for ditt hørselstap. Produktene skal kun brukes som angitt av legen eller helsepersonellet.

Ikke alle produkter er tilgjengelig i alle land. Ta kontakt med Cochlear kundeservice.

Ansvarsfraskrivelse

*CSP = Kumulativ overlevelsesprosent - CSP inkluderer både enhets- og ulykkesrelaterte problemer.

**Nyeste generasjon av kommersielt tilgjengelige cochleaimplantater per 31. desember 2017

  1. Cochlear Nucleus Implant Reliability Report. Volume 16 | desember 17. D1175804. Cochlear Ltd; 2018.
  2. Hearing Implant Reliability Reporting | MED-EL [Internet]. Medel.com. 2018 [cited 6 March 2018]. Tilgjengelig fra: http://www.medel.com/au/reliability-reporting/
  3. 2017 Global Implant Reliability Report. 027-N025-02. Advanced Bionics AG and affiliates.; 2017.
  4. International Standard ISO 5841-2. Implants for Surgery — Cardiac Pacemakers — Part 2: Reporting of Clinical Performance of Populations of Pulse Generators or Leads. Genève (Sveits): International Organization for Standardization. 2000.
  5. International Standard ISO 5841-2. Implants for Surgery — Cardiac Pacemakers — Part 2: Reporting of Clinical Performance of Populations of Pulse Generators or Leads. Genève (Sveits): International Organization for Standardization. 2014.
  6. European Consensus Statement on Cochlear Implant Failures and Explantations. Otol Neurotol. 2005 Nov;26(6):1097-9.
  7. Battmer RD, Backous DD, Balkany TJ, Briggs RJ, Gantz BJ, van Hasselt A, et al. International Classification of Reliability for Implanted Cochlear Implant Receiver Stimulators. Otol Neurotol. 2010 Oct;31(8):1190-3.