Lapsellani on kuulonalenema

Lue lisää erityyppisistä kuulonalenemista, niiden vaikutuksista lapseesi ja siitä, miten niitä voidaan hoitaa.

Girl sitting on a couch

Kun harkitset mahdollisesti lastasi auttavia ratkaisuja, on tärkeää ottaa huomioon kaikki vaihtoehdot ja mahdollisuudet. Kuulolaitteista on apua useimmille lapsille, joilla on lievä tai keskivaikea kuulonalenema. Jos lapsella on kuitenkin konduktiivinen kuulonalenema tai vaikea tai erittäin vaikea sensorineuraalinen kuulonalenema, edes kaikkein tehokkaimmat tai edistyksellisimmätkään kuulolaitteet eivät ehkä auta. Jos näin on, istuteratkaisu voi olla hyvä vaihtoehto lapsellesi.

Mitä tyyppiä edustava kuulonalenema lapsellasi on?

Konduktiivinen kuulonalenema

Tämäntyyppinen alenema aiheutuu ulko- tai välikorvan tukkeumasta. Kuulolaitteiden täytyy suurentaa äänenvoimakkuutta äänen pakottamiseksi tämän tukkeuman läpi sisäkorvaan. Ääni voi siksi muuttua vääristyneeksi ja epäselväksi. Jotkut lapset syntyvät ilman korvakäytävää, mikä tekee kuulolaitteiden käyttämisen mahdottomaksi. Baha®-luujohtoistutteet ovat vakiintunut, tehokas ja pitkäaikainen ratkaisu konduktiiviseen kuulonalenemaan. Baha-järjestelmä konvertoi äänen värähtelyiksi, jotka lähetetään sisäkorvaan luuta pitkin. Näin kaikki ulko- tai välikorvan esteet voidaan ohittaa. Tämä on luonnollinen kuulemistapa. Paljon lapsesi kuulemista äänistä – esimerkiksi oma ääni – kuuluu osaksi saman ilmiön avulla. Lapsesi voi saavuttaa kuulolaitteisiin verrattuna selvemmän äänen ja vähemmän vääristymää, koska Baha-järjestelmä ohittaa ulko- tai välikorvassa olevan tukkeuman.

Sensorineuraalinen kuulonalenema molemmissa korvissa

Satunnaisesta ’hermostoperäinen kuurous’-nimityksestä huolimatta sensorineuraalinen kuulonalenema johtuu sisäkorvan tai simpukan vaurioista, ei kuulohermon vaurioista. Kuulolaitteet voimistavat ääntä. Vaikeasta tai erittäin vaikeasta sensorineuraalisesta kuulonalenemasta kärsivistä lapsista voimistettu ääni kuulostaa kuitenkin usein hyvin vääristyneeltä. Sisäkorvaistute on vakiintunut, tehokas ja pitkäaikainen ratkaisu lapsille, jotka kärsivät erittäin vaikeasta kuulonalenemasta. Se on kirurgisesti istutettava elektroninen laite - se ohittaa korvan vaurioituneen sisäosan ja stimuloi suoraan kuulohermoa. Toisin kuin kuulolaitteet sisäkorvaistutteet eivät voimista ääniä. Ne muuntavat ääniaallot sähköisiksi impulsseiksi ja lähettävät ne sisäkorvaan tavalla, joka jäljittelee luonnollista kuuloa. Tästä syystä sisäkorvaistutteet voivat antaa vaikeasta tai erittäin vaikeasta kuulonalenemasta kärsiville lapsille todellisen kyvyn kuulla ääniä ja ymmärtää puhetta paremmin.

Sensorineuraalinen kuulonalenema toisessa korvassa

Erittäin vaikeaa kuulonalenemaa yhdellä puolella nimitetään myös toispuolikuuroudeksi (SSD). Joillakin lapsilla on toispuolikuurous jo syntyessä. Myös sellaiset seikat kuten sairaudet, trauma ja altistuminen voimakkaille äänille voivat synnyttää sen. Jos hoitoa ei aloiteta, tämä rajallinen kyky havaita ääniä voi vaikuttaa lapsesi edistymiseen koulussa. Se saattaa hidastaa heidän keskeisten kieli- ja puhetaitojensa kehittymistä1, mikä puolestaan voi johtaa oppimis- ja käyttäytymisongelmiin2. Baha-luujohtoistutteet voivat olla tehokas hoito lapsille, jotka kärsivät toispuolikuuroudesta. Ne palauttavat kuulon välittämällä äänen luuta pitkin vaurioituneesta korvasta toisen puolen toimivaan sisäkorvaan. Tämä auttaa lasta ymmärtämään puhetta paremmin – mikä tekee koulutyöstä ja kommunikoinnista opettajien ja luokkatoverien kanssa helpompaa.

Milloin minun tulisi toimia?

Kun harkitset mahdollisesti lastasi auttavia ratkaisuja, on tärkeää ottaa huomioon kaikki vaihtoehdot ja mahdollisuudet. Mutta muista, että jokainen hetki on tärkeä riippumatta siitä, minkä ratkaisun valitsetkin. Varhaisinterventio antaa lapsellesi parhaat mahdollisuudet kehittää keskeisiä puhe-, kieli- ja kommunikointitaitojaan. 

 

Kenen puoleen minun tulisi kääntyä?

Terveydenhuollon ammattilainen voi selittää sinulle lapsellesi sopivat vaihtoehdot ja auttaa sinua tekemään harkitun päätöksen. Jos et jo nyt tiedä, kenen puoleen kääntyisit, me voimme auttaa sinua löytämään klinikan läheltäsi. Kun autat lastasi tämän matkalla kuulemisen maailmaan, kaikkein tärkeintä on, että saat käyttöösi kaiken tiedon.

 

  1. Lieu JEC et.al. Unilateral hearing loss is associated with worse speech-language scores in children. Paediatrics 2010; 125 (6):1348-55.
  2. Felinger J et.al. The impact of language skills on mental health in teenagers with hearing impairment. Acta Psychiatr Scand 2009; 120: 153-59.