"Kaikkien tulisi tietää olemassa olevista mahdollisuuksista, koska ne antavat toivoa, kun kuulo huononee. Olen onnellinen ja kiitollinen, että sain tämän istutteen. Se on tuonut paljon elämänlaatua takaisin."*¹

- Lennart, Cochlear™ Nucleus®-käyttäjä

Lennart siirtyi korkeasta asemasta työelämästä aktiiviseksi eläkeläiseksi. Kuulo aleni vähitellen ja vaikean kuulonaleneman myötä Lennartista tuli vähemmän aktiivinen, hän ei enää saanut keskusteluista selvää. Sisäkorvaistutteen saamisen jälkeen hän sai kuulonsa sekä sosiaalisen elämänsä takaisin.

Lennart on nykyisin aktiivinen useassa johtokunnassa ja nauttii perheen yhteisistä hetkistä. Tämä ei ollut mahdollista ennen sisäkorvaistutetta.

Lennart käyttää GN-kuulokojetta toisessa korvassa, joka mahdollistaa bimodaalisen kuulemisen. Hän pitää esimerkiksi puheluiden suoratoistamisesta iPhonesta ja radion kuuntelusta.


M-kuva

Yhteystiedot

Ota yhteyttä Cochleariin

Seuraava

Vastuuvapauslauseke

Keskustele kuulonaleneman hoitovaihtoehdoista hoitoalan ammattilaisen kanssa. Tulokset voivat vaihdella, ja hoitoalan ammattilainen kertoo sinulle tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä. Noudata aina käyttöohjeita. Kaikkia tuotteita ei ole saatavana kaikissa maissa. Pyydä tuotetietoja paikalliselta Cochlearin edustajalta.

Täydellinen luettelo Cochlearin tavaramerkeistä löytyy Käyttöehdot-sivultamme.

*1 Mielipiteet ovat henkilön omia näkemyksiä. Keskustele hoitoalan ammattilaisen kanssa sen määrittämiseksi, sopiiko Cochlearin tekniikka sinulle.