Minulla on kuulonalenema

Lue lisää erityyppisistä kuulonalenemista, niiden vaikutuksista ja siitä, miten niitä voidaan hoitaa.

Smiling woman in a suit

Paras keino hoitaa kuulonalenemaasi riippuu sen tyypistä ja vaikeudesta. Kuulolaitteista voi olla apua monille vähäisestä tai keskivaikeasta kuulonalenemasta kärsiville ihmisille – se parantaa heidän yleistä kuuloaan ja puheen ymmärtämistä useimmissa tilanteissa. Jos sinulla on kuitenkin konduktiivinen kuulonalenema tai vaikea tai erittäin vaikea sensorineuraalinen kuulonalenema, edes kaikkein edistyksellisimmät tai tehokkaimmatkaan kuulolaitteet eivät ehkä riitä. Jos näin on, istuteratkaisu voi olla hyvä vaihtoehto.

Minkä tyyppinen kuulonalenema sinulla on?

Konduktiivinen kuulonalenema

Tämäntyyppinen alenema aiheutuu ulko- tai välikorvan tukkeumasta. Kuulolaitteiden täytyy suurentaa äänenvoimakkuutta äänen pakottamiseksi tämän tukkeuman läpi sisäkorvaan. Ääni voi siksi muuttua vääristyneeksi ja epäselväksi. Baha®-luujohtoistutteet ovat vakiintunut, tehokas ja pitkäaikainen ratkaisu konduktiiviseen kuulonalenemaan. Baha-järjestelmä muuttaa äänen värähtelyiksi, jotka lähetetään sisäkorvaan luuta pitkin. Näin kaikki ulko- tai välikorvan esteet voidaan ohittaa. Tämä on luonnollinen kuulemistapa. Paljon äänistä – esimerkiksi oma ääni – kuuluu osaksi saman ilmiön avulla. Voit saavuttaa kuulolaitteisiin verrattuna kirkkaamman äänen ja vähemmän vääristymää, koska Baha-järjestelmä ohittaa ulko- tai välikorvassa olevan tukkeuman.

Sensorineuraalinen kuulonalenema molemmissa korvissa

’Hermostoperäinen kuurous’-nimityksestä huolimatta sensorineuraalinen kuulonalenema johtuu sisäkorvan tai simpukan vaurioista, ei kuulohermon vaurioista. Kuulolaitteet voimistavat ääniä, mutta jos sinulla on vaikea tai erittäin vaikea sensorineuraalinen kuulonalenema kummassakin korvassa, kuulolaitteiden voimistettu ääni voi kuulostaa hyvin vääristyneeltä. Sisäkorvaistute on vakiintunut, tehokas ja pitkäaikainen ratkaisu ihmisille, jotka kärsivät erittäin vaikeasta kuulonalenemasta. Se on kirurgisesti istutettava elektroninen laite - se ohittaa korvan vaurioituneen sisäosan ja stimuloi suoraan kuulohermoa. Toisin kuin pelkkään äänen voimistamiseen perustuvat kuulolaitteet sisäkorvaistutteet muuntavat ääniaallot sähköisiksi impulsseiksi tavalla, joka jäljittelee luonnollista kuuloasi.

Sensorineuraalinen kuulonalenema toisessa korvassa

Jos sinulla on erittäin vaikea kuulonalenema toisessa korvassa – se tunnetaan myös toispuolikuuroutena (SSD) – et ole yksin. Tämä tila on varsin tavallinen. Se on saattanut olla sinulla jo syntyessä tai se on syntynyt myöhemmin elämässä. SSD tekee puheen erottamisen taustamelusta tai askelten, liikenteen tai soivan puhelimen suunnan tunnistamisen vaikeaksi. Baha-luujohtoistutteet ovat vakiintunut, tehokas ja pitkäaikainen ratkaisu toispuoleiseen kuurouteen. Baha-järjestelmä välittää äänen luuta pitkin, vaurioituneesta korvasta toisen puolen toimivaan sisäkorvaan. Tämä tekee puheen ymmärtämisen meluisissa tilanteissa helpommaksi ja vähentää kuuron puolen äänten vaimennusta. Jos hyvässä korvassasi on normaali kuulo tai vähäinen kuulonalenema, luujohtoistute voi olla sinulle hyvä vaihtoehto.

Milloin minun tulisi toimia?

Kun harkitset mahdollisesti avuksi olevia ratkaisuja, on tärkeää ottaa huomioon kaikki vaihtoehdot ja mahdollisuudet. Terveydenhuollon ammattilainen voi selittää sinulle eri vaihtoehdot ja auttaa sinua tekemään harkitun päätöksen. Jos et jo nyt tiedä, kenen puoleen kääntyisit, me voimme auttaa sinua löytämään klinikan läheltäsi. Kun harkitset toimia, kaikkein tärkeintä on, että saat käyttöösi kaiken tiedon.