”Suurin hyöty Bahassa on, että voin tehdä työni. Voin olla sosiaalisempi. Se antaa minulle paljon vapautta kaikin tavoin.”*¹

- Jan, Cochlear™ Baha® 5 Power -käyttäjä

Janilla on Baha® 5 Power ja hän kertoo, miten suuri muutos hänen elämässään tapahtui sen jälkeen, kun hän sai Bahan. Jan pystyy selviytymään vaativasta työstään, puhumattakaan siitä, että hän viettää aikaa perheen ja ystävien kanssa ja pystyy harrastamaan suosikkilajiaan - urheilukalastusta.


M-kuva

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä Cochleariin

Seuraava

Vastuuvapauslauseke

Keskustele kuulonaleneman hoitovaihtoehdoista hoitoalan ammattilaisen kanssa. Tulokset voivat vaihdella, ja hoitoalan ammattilainen kertoo sinulle tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä. Noudata aina käyttöohjeita. Kaikkia tuotteita ei ole saatavana kaikissa maissa. Pyydä tuotetietoja paikalliselta Cochlearin edustajalta.

Täydellinen luettelo Cochlearin tavaramerkeistä löytyy Käyttöehdot-sivultamme.

*1 Mielipiteet ovat henkilön omia näkemyksiä. Keskustele hoitoalan ammattilaisen kanssa sen määrittämiseksi, sopiiko Cochlearin tekniikka sinulle.