Luujohtokuuloratkaisut

Jos sinulla tai lapsellasi on konduktiivinen kuulonalenema, sekatyyppinen kuulonalenema tai toisen korvan kuurous eli toispuolikuurous, luujohtokuuloratkaisu voi auttaa sinua tai lastasi kuulemaan.

Luujohtoistutteen käyttäjä keskustelee lapsenlastensa kanssa

Luujohtokuuloratkaisut hyödyntävät kehon luontaista kykyä siirtää äänivärähtelyjä kallon luita pitkin suoraan toimivaan sisäkorvaan. Näit voit kokea ympäristön ja nauttia päivittäisistä aktiviteeteistasi.

Viimeisin luujohtokuuloratkaisumme, Cochlear™ Osia® -järjestelmä, on aktiivinen osseointegroituva steady-state kuuloistute, joka välittää äänen sisäkorvaasi pietsosähköisen stimulaation avulla.

Cochlear Baha -järjestelmä käyttää edistynyttä teknologiaa äänen siirtämiseksi sisäkorvaan. Puheprosessorimalleja on valittavana erilaisia, joista kukin on suunniteltu hoitamaan eritasoista kuulonalenemaa.

“Osia-järjestelmä on muuttanut elämääni siinä määrin, että minun olisi vaikea kuvitella elämää ilman sitä.”*1

— Chris, Cochlear™ Osia® -järjestelmän käyttäjä

Vastuuvapauslauseke

Keskustele kuulonaleneman hoitovaihtoehdoista hoitoalan ammattilaisen kanssa. Tulokset voivat vaihdella, ja hoitoalan ammattilainen kertoo sinulle tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä. Noudata aina käyttöohjeita. Kaikkia tuotteita ei ole saatavana kaikissa maissa. Pyydä tuotetietoja paikalliselta Cochlearin edustajalta.

Täydellinen luettelo Cochlearin tavaramerkeistä löytyy Käyttöehdot-sivultamme.

*1 Mielipiteet ovat henkilön omia näkemyksiä. Keskustele hoitoalan ammattilaisen kanssa sen määrittämiseksi, sopiiko Cochlearin tekniikka sinulle.