Luujohtokuuloratkaisut

Jos sinulla tai lapsellasi on konduktiivinen kuulonalenema, sekatyyppinen kuulonalenema tai toispuoleinen kuurous (SSD), luujohtokuuloratkaisu voi auttaa sinua tai lastasi kuulemaan.

Dennis_patio.jpg

Luujohtokuuloratkaisut hyödyntävät kehon luontaista kykyä siirtää äänivärähtelyjä kallon luita pitkin suoraan toimivaan sisäkorvaan. Näit voit kokea ympäristön ja nauttia päivittäisistä aktiviteeteistasi.

Uusin luujohtokuuloratkaisumme, Cochlear™ Osia® -järjestelmä, on aktiivinen vakaaseen osseointegroituneeseen (OS), luuhun kiinnittyneeseen, alustaan kiinnitettävä istute. Se käyttää pietsosähköistä osaa, joka laajenee ja kutistuu hyvin vähän, tuottaen siten voimakkaita värähtelyjä. 

Cochlear Baha -järjestelmä käyttää edistynyttä teknologiaa äänen siirtämiseksi sisäkorvaan. Puheprosessorimalleja on valittavana erilaisia, joista kukin on suunniteltu hoitamaan eritasoista kuulonalenemaa.

”Osia-järjestelmä on muuttanut elämääni siinä määrin, että minun olisi vaikea kuvitella elämää ilman sitä.”*1

— Chris, Cochlear™ Osia® -järjestelmän käyttäjä

Vastuuvapauslauseke

Keskustele kuulonaleneman hoitovaihtoehdoista hoitoalan ammattilaisen kanssa. Tulokset voivat vaihdella, ja hoitoalan ammattilainen kertoo sinulle tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä. Noudata aina käyttöohjeita. Kaikkia tuotteita ei ole saatavana kaikissa maissa. Pyydä tuotetietoja paikalliselta Cochlearin edustajalta.

Täydellinen luettelo Cochlearin tavaramerkeistä löytyy Käyttöehdot-sivultamme.

*1 Mielipiteet ovat henkilön omia näkemyksiä. Keskustele hoitoalan ammattilaisen kanssa sen määrittämiseksi, sopiiko Cochlearin tekniikka sinulle.