Osia®-istute

Osia-järjestelmässä on tehokas istute, joka asettuu kokonaan ihon alle. Aktiivinen istute sisältää Piezo Power™ -värähtelijän, joka muodostaa äänivärähtelyjä.

Kaukasialaisen nainen, joka katsoo kaukaisuuteen ja jolla on Osia-istute

Tältä sivulta löydät seuraavia tietoja

  • Millä tavoin Cochlear™ Osia® OSI200 -istute on erilainen
  • Piezo Power™ -tekniikan hyödyt.

Uudenlainen implantoitava kuuloratkaisu

Osia-järjestelmän osana OSI200-istute mahdollistaa sen, että ääni ohittaa luonnollisen kuuloreitin estyneet osat. Istute asetetaan ihon alle, jossa se kiinnittyy luujohtoistutteeseen (BI300), ja lähettää värähtelyjä suoraan sisäkorvaan.

Lähikuva Osia-istutelaitteesta

Piezo Power™ -tekniikka

Osia-järjestelmä käyttää erityistä Piezo Power™ -värähtelijää, joka luo voimakkaita värähtelyjä laajenemalla ja kutistumalla.

Pietsosähköä on käytetty vuosien ajan monissa tuotteissa kuten mikrofoneissa, laadukkaissa kaiuttimissa ja lääketieteellisissä laitteissa, mutta sitä käytetään ensimmäistä kertaa tällaiseen tarkoitukseen.

Yksi Piezo Power -värähtelijän monista eduista on sen kyky värähdellä korkeilla taajuuksilla, mikä on puheen ymmärtämisen kannalta kaikkein tärkein äänialue.

Testit osoittavat, että Piezo Power -tekniikka tarjoaa vahvan ja yhtenäisen äänen antotason suorituskyvyn.1
Lähikuva Osia-istutteesta

Tehoa kuulla enemmän

Osia-järjestelmä on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulonalenema on enintään 55 dB SNHL (sensorineuraalinen kuulonalenema). Se tuottaa riittävästi tehoa eritasoisten kuulonalenemien hoitoon, ja sillä on kapasiteettia auttaa mahdollisessa kuulon heikentymisessä ajan myötä.

Osia-istutteen käyttäjä Adrian ja hänen ystävänsä keskustelevat istuessaan kuistin keinussa

"Olen seurannut Cochlearia useamman vuoden ajan, ja tiesin että heillä on hyvä maine. Joten olin aika luottavainen."*¹

- Adrian, Osia-järjestelmän käyttäjä

Suunniteltu implantoitavaksi, tehty kestämään

Piezo Power -värähtelijän rakenne on täysin erilainen perinteisiin luujohtumiseen perustuviin värähtelijöihin verrattuna. Osien välillä ei ole liikettä, joten tekniikka tarjoaa pitkän aikavälin suorituskykyä ja kestävyyttä.1

Kuule mitä haluat kuulla

Osia-järjestelmää on testattu tutkimuksissa useilla eri klinikoilla ympäri maailman. Yhden vuoden jälkeen uutta tekniikkaa käyttävän laitteen saaneilla henkilöillä kuulo oli parantunut merkittävästi, myös meluisissa ympäristöissä.2

fi_Osia_speech_in_quiet_and_speech_in_noise.jpg

Osia-järjestelmän käyttäjien kyky ymmärtää puhetta hiljaisissa ja meluisissa ympäristöissä parani merkittävästi.²

M-kuva

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä Cochleariin

Seuraava

Vastuuvapauslauseke

Keskustele kuulonaleneman hoitovaihtoehdoista hoitoalan ammattilaisen kanssa. Tulokset voivat vaihdella, ja hoitoalan ammattilainen kertoo sinulle tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä. Noudata aina käyttöohjeita. Kaikkia tuotteita ei ole saatavana kaikissa maissa. Pyydä tuotetietoja paikalliselta Cochlearin edustajalta.

Täydellinen luettelo Cochlearin tavaramerkeistä löytyy Käyttöehdot-sivultamme.

*1 Mielipiteet ovat henkilön omia näkemyksiä. Keskustele hoitoalan ammattilaisen kanssa sen määrittämiseksi, sopiiko Cochlearin tekniikka sinulle.

Viitteet

  1. Dotevall M. Osia OSI200 Implant Technical Brief. Cochlear Bone Anchored Solutions AB, Sweden. 2020; D1602089.
  2. Mylanus EAM, Hua H, Wigren S, et al. Multicenter Clinical Investigation of a New Active Osseointegrated Steady-State Implant System. Otol Neurotol. 2020;41(9):1249-1257