Podmínky použití

Man and woman talking at work

Děkujeme vám, že jste navštívili naše webové stránky. Přečtěte si prosím tyto podmínky pečlivě, neboť stanoví podmínky použití, za nichž můžete využívat naše webové stránky jako návštěvník nebo registrovaný uživatel. Tyto podmínky použití platí pro veškerá použití těchto webových stránek. Svým přístupem nebo využitím našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami použití. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami použití, nesmíte používat naše webové stránky.

Poslední aktualizace: Duben 2015

 1. O nás a našem podnikání

  Tyto webové stránky provozuje společnost Cochlear AG registrovaná ve Švýcarsku se sídlem na adrese Peter Merian-Weg 4 in 4052, Basilej.

  Hostitelem webových stránek je společnost ServInt se sídlem na adrese 6861 Elm Street, McLean, VA 22101, USA.

  Služby poskytované prostřednictvím těchto webových stránek jsou poskytovány společností Cochlear Limited a jejími pobočkami a dceřinými společnostmi, včetně její mateřské společnosti (dále jen „my“, „naše“, „nás“, „společnost Cochlear“ a „skupina Cochlear“).
   
 2. Změny těchto podmínek

  Čas od času můžeme změnit tyto podmínky použití. Vaše další používání webových stránek po zveřejnění případné změny bude považováno za souhlas s touto změnou.

  Tyto podmínky použití mohou být doplňovány či měněny podmínkami „proklikávací“ nebo „online“ dohody mezi vámi a námi. Například, když se zaregistrujete nebo stanete členem webových stránek, můžete být požádáni, abyste souhlasili s podmínkami, jimiž se řídí vaše používání té části těchto webových stránek, která je určena pouze pro členy. Pokud provedete nákup na webových stránkách, můžete být požádáni, abyste souhlasili s určitými podmínkami, kterými se řídí vaše transakce. Zvláštní podmínky také mohou platit, pokud se rozhodnete k účasti na určitých akcích nabízených prostřednictvím webových stránek. Pokud platí zvláštní podmínky, budete požádáni, abyste s nimi výslovně souhlasili, například zaškrtnutím políčka nebo kliknutím na tlačítko označené textem „Souhlasím“. Pravidla a podmínky takové „proklikávací“ dohody doplní a změní tyto podmínky použití, ale pouze s ohledem na předmět „proklikávací“ dohody.
   
 3. Změny webových stránek

  Vyhrazujeme si právo provádět změny webových stránek z jakéhokoliv důvodu a kdykoliv.
   
 4. Registrace

  Přístup do některých oblastí našich webových stránek je omezen na uživatele, kteří si u nás zaregistrovali své údaje. Při registraci pro použití webových stránek nesmíte používat falešné jméno ani se vydávat za jinou osobu . Máte-li heslo pro registraci, nesmíte ho prozradit třetí straně ani umožnit třetí straně, aby heslo používala k získání přístupu k oblastem a službám pro registrované uživatele. Vaši registraci můžeme kdykoliv odmítnout nebo zrušit nebo pozastavit. Než budete moci objednat výrobky nebo služby inzerované na webových stránkách, budete možná muset provést registraci.
   
 5. Přístup k našim webovým stránkám a jejich použití
  1. Přístup k našim webovým stránkám je povolen na dobu určitou a vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění znemožnit či změnit přístup a užívání našich webových stránek, a to kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu. Bez ohledu na jakékoliv opakované návštěvy, pokračující používání nebo registraci na webových stránkách nemáme žádnou povinnost udržovat webové stránky anebo jejich služby. Nebudeme zodpovědni z jakéhokoliv důvodu v případě, že webové stránky nebudou k dispozici kdykoliv nebo po jakkoliv dlouhou dobu s výjimkou okolností uvedených v článku 13.6.
  2. Naše webové stránky nesmíte používat takovým způsobem nebo nahrávat jakýkoliv materiál nebo odkaz na jakýkoliv materiál, který je nepravdivý, falešný, nepřesný nebo zavádějící, obscénní, urážlivý, pomlouvačný, hanlivý nebo v rozporu s jakýmikoliv právy třetích osob (včetně práv k duševnímu vlastnictví)
    
 6. Obsah těchto webových stránek není lékařskou radou
  1. Tyto webové stránky obsahují informace o skupině Cochlear, o naších výrobcích a službách, o léčbě sluchu a dobrém zdraví. Tyto webové stránky však nejsou zamýšleny jako náhrada lékařských rad a nesmí být takto používány. Prosím, prostudujte si toto důležité upozornění pečlivě:

   Obsah těchto webových stránek včetně veškerého textu, fotografií, obrázků, ilustrací, grafiky, audia, videa a audio-video klipů a jiných materiálů (společně označované jako „obsah“), poskytovaný námi nebo členy webových stránek sociálních sítí nebo prostřednictvím jiné třetí strany, není zamýšlen a nesmí být používán namísto (a) porady s praktickým lékařem nebo jinými poskytovateli zdravotní péče (b) návštěvy, telefonátu nebo konzultace s praktickým lékařem nebo jinými poskytovateli zdravotní péče nebo (c) informací obsažených na obalu nebo etiketě jakéhokoliv výrobku nebo v něm. Náš obsah nepředstavuje lékařské rady. Pokud byste měli jakékoliv dotazy související se zdravotní péči, bez prodlení zavolejte nebo navštivte svého praktického lékaře či poskytovatele zdravotní péče. Nikdy byste neměli ignorovat lékařské rady nebo otálet s vyhledáním lékařské pomoci kvůli jakémukoliv obsahu prezentovanému na těchto stránkách a neměli byste používat náš obsah pro diagnostiku nebo léčení zdravotních problémů. Navíc, přenos nebo převzetí našeho obsahu, zcela nebo zčásti, nebo sdělení přes internet, e-mailem nebo jinými prostředky nepředstavují ani nevytvářejí vztah mezi lékařem a pacientem, terapeutem a pacientem nebo jiným poskytovatelem zdravotní péče mezi vámi a námi.

 7. Kupování zboží a služeb prostřednictvím našich webových stránek

  Smlouvy o prodeji zboží anebo služeb se řídí našimi obchodními podmínkami. Pokud nesouhlasíte s našimi obchodními podmínkami, nemůžete si zboží nebo služby na našich webových stránkách objednat.
   
 8. Duševní vlastnictví
  1. Skupina Cochlear je vlastníkem nebo držitelem licence na všechna práva k duševnímu vlastnictví na webových stránkách, k veškerému obsahu webových stránek a ke všem ochranným známkám, logům a servisním známkám (registrovaným či ne), které jsou zobrazeny na webových stránkách. Tato díla jsou chráněna mezinárodními zákony. Všechna taková práva jsou vyhrazena. 
  2. Můžete si stáhnout a vytisknout výňatky z webových stránek pro své osobní nekomerční využití. Veškeré jiné použití webových stránek bez našeho předchozího písemného souhlasu je zakázáno - klikněte zde, chcete-li nás kontaktovat a požádat o svolení.  
  3. Používání těchto webových stránek v žádném případě nepředstavuje licenci k použití jakýchkoliv registrovaných či neregistrovaných ochranných známek skupiny Cochlear, log a servisních značek a jakýchkoliv značek, které jsou zobrazeny nebo inzerovány na webových stránkách. 
 9. Ochrana soukromí

  Informace o vás zpracováváme v souladu s naší politikou pro ochranu on-line soukromí. Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s takovým zpracováním a potvrzujete, že osobní údaje, které jste nám poskytli, jsou přesné. Kliknutím zde zobrazíte naši politiku pro ochranu on-line soukromí.
   
 10. Odkazování na naše webové stránky
  1. Můžete uvést odkaz na webové stránce, kterou vlastníte, na naši domovskou stránku (pouze), a to způsobem, který je čestný a legální a je v souladu s odstavcem 8 (duševní vlastnictví) a nepoškozuje nebo nezneužívá naši pověst. Nesmíte naznačovat žádnou formu spojení s námi, ani schválení nebo souhlas z naší strany s výjimkou případů majících náš předchozí písemný souhlas. Nesmíte vytvořit nebo pokračovat v odkazu, pokud vaše webová stránka obsahuje obsah, který je nechutný, urážlivý nebo kontroverzní, porušuje jakákoliv práva třetích stran nebo není jinak v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.
  2. Nesmíte vytvořit odkaz na jakoukoliv část našich webových stránek s výjimkou domovské stránky
  3. Vyhrazujeme si právo odebrat povolení k vytvoření odkazu, a to z jakéhokoliv důvodu a kdykoliv bez upozornění.
    
 11. Odkazy na webové stránky třetích stran

  Tyto webové stránky mohou zahrnovat nebo obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované třetími stranami. Pokud použijete tyto odkazy, opustíte naše webové stránky. Pokud se rozhodnete navštívit jakékoliv odkazované webové stránky, činíte tak na vlastní riziko a je vaší odpovědností přijmout veškerá potřebná ochranná opatření proti virům a jiným destruktivním prvkům. Neposkytujeme žádné záruky nebo prohlášení, pokud jde o jakékoliv odkazované webové stránky, jejich poskytovatele, jejich obsah, produkty nebo služby a ani je nepodporujeme. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem takových stránek a nepřebíráme za ně žádnou odpovědnost nebo za jakékoliv ztráty nebo škody, které mohou vzniknout z jejich užívání nebo z vašeho spoléhání se na jejich obsah.
   
 12. Interaktivní komunikace na webových stránkách
  1. Nevzniká žádný vztah důvěry v případě, že nám poskytnete jakoukoliv ústní, písemnou nebo elektronickou odezvu (jako je zpětná vazba, dotazy, připomínky, návrhy, nápady, atd.) anebo zveřejníte komentář. Taková reakce a veškeré poskytované informace se nepovažují za důvěrné a budeme je moci reprodukovat, publikovat nebo jinak používat pro jakékoliv účely, včetně, mimo jiné, pro výzkum, vývoj, výrobu, použití nebo prodej výrobků s použitím takových informací.
  2. Pokud jde o jakékoliv informace nebo materiály, které nám zašlete nebo zveřejníte na webových stránkách, jste plně a výhradně zodpovědní za jejich obsah, včetně jejich pravdivosti, přesnosti a legálnosti. Výslovně zaručujete, že jakýkoliv materiál použitý nebo zveřejněný na webových stránkách neporušuje vlastnická nebo jiná práva třetích stran.
  3. Naše webové stránky mohou obsahovat interaktivní platformy a aplikace pro spolupráci a sdílení informací („interaktivní platformy“), jako jsou e-mailové konference, chatovací místnosti, blogy a encyklopedie, které umožňují zpětnou vazbu směrem k nám a interakci mezi uživateli v reálném čase. Nekontrolujeme zprávy, informace či soubory dodané prostřednictvím takových médií. Zveřejněné informace odrážejí názory jejich autorů a nemusí nutně představovat stanovisko společnosti Cochlear.
  4. Podmínkou vašeho používání zmíněných interaktivních platforem a těchto webových stránek je, že nebudete:
   • omezovat nebo bránit jiným uživatelům v používání a využívání interaktivních platforem;
   • zveřejňovat nebo přenášet jakékoliv nezákonné, výhružné, hanlivé, pomlouvačné, urážlivé, obscénní, vulgární, pornografické, nenávistné, neuctivé nebo neslušné informace všeho druhu, mimo jiné včetně veškerých přenosů tvořících nebo podporujících jednání, které by představovalo trestný čin, mělo za následek občanskoprávní odpovědnost nebo jinak porušovalo zákon;
   • zveřejňovat nebo přenášet jakékoli informace, software nebo jiný materiál, který porušuje práva ostatních, včetně materiálu, který je zásahem do práva na  soukromí nebo který je chráněn autorskými právy, ochrannou známkou nebo jinými vlastnickými právy, nebo z nich odvozená díla, aniž byste nejprve získali svolení od majitele nebo držitele práv.
   • zveřejňovat nebo přenášet jakékoli informace, software nebo jiný materiál, který obsahuje viry nebo jiné škodlivé prvky;
   • zveřejňovat nebo přenášet nebo jakýmkoliv způsobem využívat jakékoliv informace, software nebo jiné materiály ke komerčním účelům nebo které obsahují reklamu.
  5. Chápete, že nemáme žádnou povinnost sledovat naše interaktivní platformy. Avšak vyhrazujeme si právo kdykoli zveřejnit jakoukoliv informaci potřebnou ke splnění jakéhokoliv právního nebo vládního požadavku, popřípadě upravit, odmítnout zveřejnit či odstranit jakékoliv informace nebo materiály, celé nebo zčásti, které jsou dle našeho vlastního uvážení nežádoucí nebo v rozporu s těmito podmínkami použití. Berete na vědomí, že můžeme kdykoliv ukončit vaši možnosti zúčastnit se interaktivních sociálních médií, a to bez předchozího upozornění.
    
 13. Viry a další nebezpečné útoky na našich webových stránkách

  Nesmíte zneužívat naše webové stránky tím, že na ně budete vědomě zavádět viry nebo jiný materiál, který je nebezpečný nebo škodlivý. Nesmíte se pokoušet o získání neoprávněného přístupu k našim webovým stránkám nebo jakémukoliv serveru, počítači nebo databázi připojené k našim webovým stránkám. Nesmíte se podílet na útocích na naše webové stránky prostřednictvím útoku „odmítnutí služby“. Veškeré takové pokusy oznámíme příslušným orgánům a poskytneme jim vaši totožnost.

  Nebudeme zodpovědní za jakékoliv ztráty či škody způsobené útokem typu odmítnutí služby, viry nebo jinými škodlivými materiály, které mohou ovlivnit vaše počítačové vybavení, programy, data nebo jiné materiály v důsledku používání našich webových stránek nebo vašeho stahování jakéhokoliv materiálu zveřejněného na nich nebo na libovolných odkazovaných webových stránkách, s výjimkou okolností uvedených v článku 13.6.
   
 14. Vyloučení a omezení odpovědnosti
  1. Ačkoliv vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili, že informace obsažené na těchto webových stránkách jsou platné, přesné a aktuální k datu zveřejnění, vylučujeme veškeré záruky, podmínky nebo ujištění jakéhokoliv druhu v maximálním možném rozsahu povoleném zákonem a nezaručujeme přesnost nebo úplnost webových stránek nebo jakýchkoliv informací nebo obsahu, ani to, že jsou bez vad nebo virů.
  2. Berete na vědomí, že webové stránky, včetně jejich obsahu, jsou poskytovány zdarma. Společnost Cochlear nebude odpovědná vůči vám ani jiné žádné osobě za jakoukoliv ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu, které mohou nastat v důsledku neoprávněného používání webových stránek a využívání jakýchkoliv informací na nich obsažených.
  3. Tyto webové stránky jsou určeny k použití v rámci České republiky. Skupina Cochlear nezaručuje, že jakýkoliv výrobek nebo služba nebo materiály uvedené na těchto webových stránkách jsou vhodné pro použití nebo jsou k dispozici mimo Velkou Británii. Ti, kdo se rozhodnou pro přístup na webové stránky mimo Velkou Británii, jsou zodpovědní za dodržování místních zákonů v míře, ve které platí.
  4. Používáním těchto webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami použití a vyloučením odpovědnosti. Skupina Cochlear si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky použití a vyloučení odpovědnosti
  5. Skupina Cochlear se bude snažit zajistit, aby webové stránky byly plně funkční. Avšak vzhledem k povaze internetu nemůže skupina Cochlear zaručit, že webové stránky budou bez zpoždění, přerušení nebo chyb.
  6. Skupina Cochlear odmítá odpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé nebo následné ztráty nebo poškození, ztrátu dat, ušlý zisk nebo ztrátu příležitosti vyplývající z použití nebo kroků podniknutých nebo opomenutí při spolehnutí se na jakékoli informace objevující se na webových stránkách. Toto omezení odpovědnosti neomezuje naši odpovědnost za úmyslné uvedení v omyl nebo úmrtí nebo zranění v rozsahu způsobené nedbalostí ze strany skupiny Cochlear, jejích ředitelů, zaměstnanců dceřiných společností nebo dalších zástupců nebo jakoukoli jinou odpovědnost, která nemůže být ze zákona vyloučena.
    
 15. Odškodnění

  Souhlasíte s tím, že odškodníte skupinu Cochlear v případě jakýchkoliv nároků nebo řízení zahájených proti ní do té míry, ve které vznikly v souvislosti s vaším používáním těchto stránek v rozporu s podmínkami použití nebo s jakýmkoliv nárokem z důvodu porušení jakýchkoliv práv třetích stran k duševnímu vlastnictví, nebo s jakýmkoliv nárokem z pomluvy vyplývajícím z vašeho používání webových stránek, včetně veškerých informací, které zadáte na těchto webových stránkách.
   
 16. Zřeknutí se

  Pokud porušíte tyto podmínky použití a my nepodnikneme žádné kroky, budeme mít i nadále nárok na využití našich práv a opravných prostředků v jakékoliv jiné situaci, kdy tyto podmínky použití porušíte.
   
 17. Oddělitelnost

  Bude-li některá z těchto podmínek použití shledána neplatnou nebo nevymahatelnou, bude tato podmínka považována za oddělitelnou a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakékoliv zbývající podmínky.
   
 18. Rozhodné právo a jurisdikce

  Podmínky použití musí být vykládány v souladu s anglickým právem. Spory vzniklé v souvislosti s podmínkami použití nebo používáním těchto internetových stránek podléhají nevýhradní jurisdikci anglických soudů. 
   
 19. Kontaktujte nás

  Máte-li jakékoliv připomínky týkající se materiálu, který se objevuje na našich webových stránkách, klikněte zde a kontaktujte nás.
Zašlete nám dotazy nebo připomínky