Kvalita zvuku systému Baha®

Zvukové procesory Baha®jsou navržené tak, aby vám pomohly slyšet čistý, bohatý a přirozený zvuk1 v různém prostředí.

Cochlear_Gbg_Sony_298_Sea_Walk_mirrored_with_processor_Highres.jpg

Co na této stránce najdete

  • Objevte funkce, které vám mohou pomoci slyšet jasněji.
  • Jak se technologie SmartSound® iQ přizpůsobuje různému prostředí.

Naše zvuková filozofie

Cítíme odpovědnost poskytovat zvuk prostřednictvím „lidského designu“ – to je klíčové pro kvalitu zvuku, který můžete vnímat s našimi produkty. Cílem koncepce „lidského designu“ je přizpůsobit technologii tak, aby fungovala v souladu s tělem a jeho přirozenými sluchovými dráhami a předávala plné a přirozené signály, které pak může mozek interpretovat.

Když budete slyšet čistý, bohatý a přirozený zvuk1, může vám to pomoci plně vnímat a vědět, co se kolem vás děje. Může vám to pomoci slyšet zvuky, které vám chybí, a lépe určovat místo, odkud přicházejí, nebo vám může pomoci rozeznat konkrétní činnosti, například otáčení klíče v zámku.

Každý den se pohybujete v různých prostředích, která se z hlediska slyšení liší — a váš zvukový procesor by se měl automaticky přizpůsobit, abyste mohli zvuk z okolí vnímat naplno.

Lepší kvalita zvuku²

Systém Baha vám umožní zažít čistý, bohatý a přirozený zvuk.1 Řídí zpětnou vazbu, aby produkovala méně zkreslení3 a aktivně snižuje nežádoucí šum.

Zvukový procesor Cochlear Baha 6 Max vám pomůže získat přístup k širokému a dynamickému rozsahu zvuků, které mohou zlepšit vaši schopnost rozumět řeči v hlučném prostředí.4

Zvukové procesory, které se přizpůsobují vašemu světu

Zvukové procesory Cochlear™ Baha® obsahují pokročilou technologii3, která se automaticky přizpůsobuje vašemu okolí. Tímto způsobem jsou vám zprostředkovány jemné rozdíly zvuků, takže vám stačí soustředit se jenom na situaci, ve které se nacházíte.

Technologie SmartSound iQ je navržená tak, aby automaticky snižovala hluk, který může v různých situacích ovlivňovat to, jak slyšíte.

Jak to funguje:

  • Technologie SmartSound iQ analyzuje vaše okolí a podle hlučnosti ho klasifikuje jako jednu ze sedmi scén.
  • Technologie automaticky upravuje a optimalizuje zvuky v různých prostředích tak, aby byl poslech jasný.1
  • Funkce zpracování signálu zajišťují jasný zvuk tím, že zlepšují řeč, tlumí hluk a zvyšují pohodlí.

„Jako rodiče mě uklidňuje, když vím, že kamkoli syn půjde, jeho zvukový procesor se přizpůsobí.“*¹

– Emily, matka Joshe, uživatele systému Cochlear™ Baha®

Obrázek M

Kontaktujte nás

Spojte se se společností Cochlear

Další

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

*1 Vyjádřené názory jsou osobními názory jednotlivců. Chcete-li zjistit, zda jste možným kandidátem technologie společnosti Cochlear, obraťte se na svého lékaře.

Odkazy

  1. Hoffman J. Subjective evaluation of clear rich and natural sound. Cochlear Bone Anchored Solutions AB, Švédsko. 2020; D1788013.
  2. Hedin A, Andersson J, Hoffman J, Björk T, Flynn M. Summary of the Cochlear(TM) Baha(r) 5 Clinical development test results. Cochlear Bone Anchored Solutions AB, 630206, 2015
  3. Flynn MC. Smart and Small – innovative technologies behind the Cochlear Baha 5 Sound Processor. Cochlear Bone Anchored Solutions AB, 629761, 2015.
  4. Gawliczek T, Wimmer W, Caversaccio M, Kompis M. Influence of maximum power output on speech understanding with bone anchored hearing systems. Acta Otolaryngol. 2020;140(3):225-229.