Důležitost logopedie

Dětem se sluchovým implantátem může logopedie pomáhat rozvíjet jazykové schopnosti.1

Dvě dívky tančí s kamarády na oslavě narozenin

Co na této stránce najdete

  • Proč je logopedie pro vaše dítě důležitá.
  • Jaká je úloha logopeda.

Ať už vaše dítě sluchový implantát má, nebo o něm uvažujete, asi vás zajímá, co ho čeká v budoucnu. U mnoha dětí je potřeba logopedie.

Neil, uživatel systému Cochlear, a jeho maminka pózují na fotografii

„Cesta k logopedovi nám trvala hodinu. Bylo to náročné, ale vydrželi jsme. Věřím, že logopedie je pro úspěch klíčová.“*¹

– Maminka Neila, uživatele systému Cochlear™ Nucleus®

Jaká je úloha logopeda

Logopedům se také říká sluchoví terapeuti nebo auditivně-verbální terapeuti.

Logoped pracuje s dítětem, aby mu pomohl rozvíjet dovednosti, pokud jde o poslech a řeč, a aby sledoval jeho pokroky.

Logopedie může vašemu dítěti pomoci, aby dělalo pokroky v používání jazyka a může vám ukázat různé způsoby, jak dítěti pomáhat, aby zlepšovalo poslechové a komunikační schopnosti.

Logopedie může být pro některé děti těžká a pokroky mohou být pomalé a frustrující. Vytrvejte, i když je to náročné.

Pamatujte, že to je důležitou součástí rozvoje jazyka, sociálních a konverzačních dovedností, rozvoje řeči a schopnosti dobře se vyjadřovat a rozumět. Důležité je také procvičovat řeč a poslech doma mezi jednotlivými návštěvami logopeda.

Jak získat rehabilitační pomůcky společnosti Cochlear

Společnost Cochlear poskytuje pomůcky, které pomáhají rodičům a pečovatelům procvičovat s dětmi schopnost slyšet a poslouchat, a to pro všechny věkové kategorie a ztráty sluchu.

Tyto pomůcky mohou být užitečné i pro širší rodinu a přátele, protože tito lidé také hrají důležitou roli v tom, jakou pomoc vaše dítě dostává.

Podívat se na pomůcky

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

*1 Vyjádřené názory jsou osobními názory jednotlivců. Chcete-li zjistit, zda jste možným kandidátem technologie společnosti Cochlear, obraťte se na svého lékaře.

Odkazy

  1. Sharma SD, Cushing SL, Papsin BC, Gordon KA, Hearing and speech benefits of cochlear implantation in children: A review of the literature, Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2020 Mar 9;133:109984. doi: 10.1016/j.ijporl.2020.109984. [Epub před tiskem]