Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

ReSound je ochranná známka společnosti GN Hearing A/S.

Apple, logo Apple, logo Made for iPhone a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a jiných zemích. App Store je značka služby společnosti Apple Inc. zaregistrovaná v USA a dalších zemích.

Android, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Informace o kompatibilitě a zařízeních naleznete na stránkách www.cochlear.com/compatibility a www.resound.com/compatibility.