Kdy zvažovat implantáty pro dospělé

Pokud je pro vás namáhavé slyšet – i s výkonnými sluchadly – asi si život neužíváte naplno. Zjistěte, jak se jiní lidé se ztrátou sluchu nesmířili a nevraceli se k tomu, co bylo dřív.

Dva muži v cyklistickém oblečení drží kelímky s kávou a baví se spolu

Může se zdát, že ztráta sluchu je něco, co ke stárnutí nevyhnutelně patří. Existují ale způsoby, jak sluch zlepšit, i když sluchadla už nefungují. Výzkumy ukazují, že je souvislost mezi ztrátou sluchu a osamělostí a stresem.1,2

Proto pokud si myslíte, že máte ztrátu sluchu, je důležité s tím co nejdřív něco udělat.

Když budete příznaky ignorovat, může to ovlivnit nejen vaši schopnost slyšet. Může to také negativně ovlivnit vaše sebevědomí, vaše vztahy a vaši sebeúctu.

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

Odkazy

  1. Contrera K, Sung Y, Betz J, Li L, Lin F. Change in loneliness after intervention with cochlear implants or hearing aids. The Laryngoscope. 2017;127(8):1885-1889.
  2. Rutherford B, Brewster K, Golub J, Kim A, Roose S. Sensation and Psychiatry: Linking Age-Related Hearing Loss to Late-Life Depression and Cognitive Decline. American Journal of Psychiatry. 2018;175(3):215-224.